D66 wil aangescherpt sociaal woningbeleid

GELDERMALSEN D66Geldermalsen is van mening dat er dringend behoefte is aan nieuwe betaalbare huurwoningen in de hele gemeente. ,,Er speelt een combinatie factoren die de beschikbaarheid sterk verminderen. Zo maken wij ons zorgen over het huidige beleid van Kleurrijk Wonen waarbij (grondgebonden) huurwoningen, ook in de kleine kernen, verkocht worden en daardoor van de sociale huurwoningmarkt verdwijnen'', aldus fractievoorzitter Jan de Geus. ,,Daarnaast bleek tijdens de discussie over een woonvisie voor Geldermalsen dat Kleurrijk Wonen haar activiteiten wil gaan beperken tot de dorpen Geldermalsen en Beesd. Huurwoningen in de andere dorpen worden afgestoten. Voor de leefbaarheid in de kleine kernen is dat absoluut ongewenst.''

De D66 fractie wilde het college oproepen om zo spoedig mogelijk specifiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van sociale woningbouw. ,,Wij denken daarbij aan het bouwen van 2 nieuwe betaalbare huurwoningen voor elke woning die aan een statushouder wordt toegewezen om daarmee de achterstand in te halen en de extra druk van statushouders op de woningmarkt op te heffen. Deze woningen willen we zoveel mogelijk verspreid over de gemeente, dus ook in de kleinere kernen, bouwen. Daarvoor moet zo spoedig mogelijk in kaart gebracht worden waar we als gemeente geschikte grond in bezit hebben of kunnen verwerven. Wij willen grondgebonden woningen, huizen met tuinen, om verstening van het dorpse karakter te voorkomen. Gezien de landelijke afspraken over het huisvesten van vluchtelingen zou dit moeten kunnen.''

D66 vindt ook dat er duidelijke afspraken met Kleurrijk Wonen moeten komen over de onttrekking van woningen aan de sociale huurwoningmarkt door verkoop. ,,Uitgangspunt moet zijn dat juist ook in de kleine kernen betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Helaas kregen wij niet veel steun van mederaadsleden voor onze oproep. Ook het college reageerde terughoudend. Allen wilden liever eerst de nog op te stellen woonvisie afwachten.'' D66 vindt dat een gemiste kans. ,,Juist nu is het moment om in het kader van het huisvesten van vluchtelingen extra te bouwen, buiten de reeds vastgestelde plannen om. Wij zijn teleurgesteld dat ons gevoel van urgentie niet door rest van de raad en college worden gedeeld. Deelt u deze urgentie wel? Laat het ons weten. Wij horen graag de ervaringen van inwoners voor wat betreft bijvoorbeeld wachttijden en beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen in alle elf onze dorpen.''

Reageren kan via jan@d66geldermalsen.nl