Dagelijks bestuur en directeur Werkzaak Rivierenland benoemd

GELDERMALSEN Negen gemeenten in Rivierenland werken samen in Werkzaak Rivierenland om onder andere de Participatiewet uit te voeren die op 1 januari 2015 is ingegaan. Werkzaak Rivierenland is vanaf 1 januari 2016 de verbindende schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in Rivierenland. De gemeenteraden hebben hiermee in december vorig jaar unaniem ingestemd. Op 11 maart is formeel de gemeenschappelijke regeling (GR) ingegaan.

Op 17 maart benoemde het algemeen bestuur (AB) van Werkzaak Rivierenland het dagelijks bestuur (DB) en werd ook Elfriede Boer officieel als directeur aangesteld.

Dinsdag 17 maart vond de eerste vergadering plaats van het algemeen bestuur (AB) in het Ambtmanhuis in Tiel. Daarin werd een aantal besluiten voor de verdere ontwikkeling van Werkzaak Rivierenland genomen.

Bij de start van de vergadering is Corry van Rhee-Oud Ammerveld unaniem benoemd als voorzitter van het AB. Vervolgens werd bij stemming het dagelijks bestuur gekozen. De heren Collin Stolwijk (wethouder Culemborg) en Kees Zondag (wethouder Zaltbommel) vormen nu samen met de Corry van Rhee-Oud Ammerveld (voorzitter AB) het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland. Tenslotte werd Elfriede Boer door het AB officieel aangesteld als directeur van Werkzaak Rivierenland.

Elke gemeente kan de Participatiewet afzonderlijk uitvoeren en in de regio Rivierenland is besloten om dit gezamenlijk te doen. De missie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten. Werkzaak Rivierenland bereikt dit door de vraag naar en het aanbod van werk te verbinden. De vragen en behoeften van de werkgever zijn hierbij leidend. In Rivierenland gaat het om 4250 werkzoekenden. Ook behoort het bieden van een inkomensondersteuning in de vorm van een uitkering tot de activiteiten van Werkzaak Rivierenland.

2015 is het overgangsjaar, waarin de nieuwe organisatie wordt gebouwd. Zo krijgen bij voorbeeld medewerkers van de deelnemende organisaties hun (nieuwe) functie en wordt er gewerkt aan huisvesting in Tiel en in Geldermalsen. Per 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland operationeel en is zij de verbindende schakel tussen werkgever en werkzoekende.

Activiteiten rondom Werk en Inkomen van de samenwerkende gemeenten worden geïntegreerd binnen Werkzaak Rivierenland. De negen samenwerkende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel. Daarnaast betekent de realisatie van Werkzaak Rivierenland een fusie van het sw-bedrijf LANDER werk & participatie, het Werkgevers Adviespunt Rivierenland en de vier bestaande sociale diensten: Bommelerwaard, Geldermalsen, Culemborg en Tiel. Vanzelfsprekend wordt nauw en intensief samengewerkt met het UWV en werkgeversorganisaties.

Het doel van de Participatiewet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan betaald werk te helpen. Met de nieuwe wet worden de Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten), de Wsw (sociale werkvoorziening) en de Wwb (Wet werk en bijstand) samengevat in één regeling. Iedereen die kan werken wordt naar werk geleid, bij voorkeur naar regulier werk. De verantwoordelijkheid voor mensen met een arbeidsbeperking komt bij de gemeenten te liggen. Zij beoordelen of iemand geschikt is voor een reguliere baan. Achterliggende visie is om de zelfredzaamheid van iedere inwoner van Nederland te vergroten.