• Robin van Lonkhuijsen

Dalende lijn WW zet door in Rivierenland

GELDERMALSEN Het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland is bijna een zesde lager dan een jaar geleden en 1,9% lager dan vorige maand. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland iets minder sterk dan gemiddeld in Nederland.

Eind november telde Rivierenland 4.037 WW-uitkeringen. Dat zijn er 78 minder dan vorige maand, een daling van 1,9%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal uitkeringen met 16,2% afgenomen. Dat zijn 782 WW-uitkeringen minder. Daarmee zet de dalende trend van de WW ook in Rivierenland onverminderd door.

Door de afname van het aantal WW-uitkeringen daalt ook het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking. Eind november is het WW-percentage in Rivierenland 3,3%. Dat is lager dan het landelijke aandeel van 3,8%.