• Sophie van Hogendorp

De seinen staan op rood

TRICHT - Hoe staan we ervoor met het spoor? Dat was de centrale vraag die Ewout Bomert afgelopen woensdag namens de Werkgroep Spoor, Trilvrij Tricht en de Dorpsraad Tricht probeerde te beantwoorden in een discussieavond over het spoor in Tricht. Bomert liet weten dat de seinen wat de drie organisaties betreft op rood staan. ,,We moeten teveel inleveren.''door Sophie van HogendorpMiddels een uitgebreide presentatie stelde Bomert de ongeveer honderd bezoekers op de hoogte van het verloop van het proces en de huidige stand van zaken. Bomert: ,,Destijds presenteerde de gemeente in Tricht haar plannen. Daar werden de volgende doelstellingen geformuleerd: Inwoners en bedrijven moeten betrokken worden bij de plannen. Schade voor inwoners moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Er moet veel aandacht zijn voor veiligheid en leefbaarheid. Het dorp Tricht moet een eenheid blijven. De verkeersafwikkeling is van groot belang. Er moet een goede oplossing komen voor geluidhinder. Tot slot moeten de oplossingen duurzaam en haalbaar zijn. Met de plannen die er nu liggen, kunnen we alleen maar concluderen dat Tricht op alle fronten moet inleveren.'' Bomert liet weten dat er momenteel verschillende tekeningen op tafel liggen. Zo zijn er drie varianten voor een tunnel in de Nieuwsteeg. Ook het plan voor de Lingedijk is bekend. ,,Bij alle tekeningen zijn de hellingen te steil, steiler dan de wettelijke norm. Bovendien is de nieuwe kruising die ontstaat bij de Lingedijk en de Kerkstraat onveilig, zitten er teveel bochten in de tunnels, vermindert de sociale veiligheid en goochelt ProRail met cijfers.''Na deze presentatie werd duidelijk dat ook het publiek zo niet verder wil. Opmerkingen als 'We moeten als Tricht eensgezind met een voorstel komen, nu praten we alleen over wat niet goed is', 'zorg dat de alternatieven op tafel komen, die weg is nog niet bewandeld', 'wie eist, bewijst' en 'we zouden het vanavond moeten hebben over hoe we het plan dat de gemeente op het bord legt, kunnen dwarsliggen' passeerden de revue. Eén van de bezoekers kwam zelfs met een nieuw alternatief van de Middendoor variant: er zou een onderdoorgang kunnen komen over zijn perceel. Fred van den Berg: ,,Deze variant zou vanaf het dorpshuis richting het spoor gaan, over mijn perceel en door boomgaard aan de overkant van het spoor. Vanaf daar kan er een verbinding gerealiseerd worden naar de Lingedijk en de Nieuwsteeg. Deze variant veroorzaakt veel minder overlast.'' Dit alternatief werd met applaus ontvangen en bewees dat er nog andere mogelijkheden zijn dan de plannen die nu op tafel liggen.Bomert: ,,De conclusie van vanavond is dat de plannen die er nu liggen wat Tricht betreft niet acceptabel zijn. Daar moet iets aan gedaan worden en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij raad. We zijn bereid om actie te voeren als het nodig is en hopen dat dit signaal duidelijk is. Wij willen dit spoor niet langer volgen.''