De stip op de horizon is een fusie

GELDERMALSEN/NEERIJNEN De stip op de horizon is een fusie. Dat laten de gemeentebesturen van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal weten. ,, Dit is het gezamenlijke doel dat we nastreven. Het tempo en het te lopen traject staan nog niet vast.''

Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

Al geruime tijd wordt er gepraat over mogelijke fusies van kleine gemeenten. Maar welke gemeente dan met welke gemeente zou gaan fuseren, daar is behoorlijk wat discussie over geweest. In Geldermalsen was er, naast een mogelijke fusie met Neerijnen en Lingewaal, ook een optie om te kiezen voor een fusie met Tiel en Culemborg. Met deze twee gemeenten wordt op dit moment al intensief samengewerkt op het gebied van bedrijfsvoering. In Lingewaal hebben de raadsleden zich ook georiënteerd op een samenwerking of fusie met bijvoorbeeld Leerdam en in Neerijnen was men een heel eind op weg met een samenwerking of samenvoeging met Zaltbommel en Maasdriel. Uiteindelijk hebben de drie gemeenten, die overigens ook al jaren samenwerken op het gebied van
veiligheid en brandweerzorg, elkaar toch gevonden. Wel hebben ze naar elkaar uitgesproken dat de nieuw te vormen gemeente blijft samenwerken met Tiel en Culemborg als het gaat om de bedrijfsvoering.

De belangrijkste reden dat Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal toch voor elkaar kiezen, is volgens de gemeentebesturen de grote overeenkomst tussen de drie. Het zijn allemaal landelijke gemeenten met veel kleine
kernen in het rivierengebied. Ook hebben ze gelijkenissen op geografisch, historisch, sociaalmaatschappelijk en cultureel vlak.

Het jaar 2015 wordt gebruikt om plannen uit te werken en voor en nadelen van verschillende samenwerkingsmogelijkheden tegen elkaar af te zetten. Ook wordt onderzocht hoe de gemeenten uiteindelijk naar elkaar toe kunnen groeien voor de gewenste fusie. De drie gemeentebesturen laten weten dat communicatie en burgerparticipatie dit jaar ook nadrukkelijk aandacht krijgen. Bedoeling is dat de gemeenteraden in december een besluit nemen over hoe er verder naar de fusie toegewerkt gaat worden.