De Vries zondag niet bij Gelderland Live

GELDERMALSEN Het geplande optreden van burgemeester Miranda de Vries komende zondag in het programma Gelderland Live van TV Gelderland gaat niet door. Nadere afweging heeft De Vries doen besluiten alsnog van dit mediaoptreden af te zien. Samen met de overige leden van het college van burgemeester en wethouders wil zij eerst haar aandacht richten op de Geldermalsense samenleving. Daarnaast wil het college op een nog nader te bepalen moment eerst overleggen met de gemeenteraad over het vervolgproces. Totdat dit overleg heeft plaatsgevonden worden richting de media geen nadere mededelingen gedaan.