De Zonnebloem activiteiten afdeling gemeente Neerijnen

OPIJNEN De Zonnebloem is een organisatie die probeert om de mensen die eenzaam zijn of alleen staan, die moeilijk bereikbaar zijn uit hun isolement te halen en een gezellige middag te bezorgen in hun eigen regio. In dit geval de gemeente Neerijnen. Ook kunnen mensen, die daar behoefte aan hebben bezoek aan huis ontvangen. Door omstandigheden is de Hoedjesmiddag, die gepland was op dinsdag 23 februari, vervallen.

Maar de Zonnebloem heeft voor deze middag Jaap de Kock uit Herwijnen bereid gevonden om deze middag te vullen. Jaap vertelt vol humor anekdotes, gedichten en doet voordrachten uit de regio. De middag begint om 14.30 uur in gebouw Maranatha te Opijnen, Pastoriestraat 1.

Naast deze gezellige middag zijn er meerdere bijeenkomsten. Zoals een Paaslunch op dinsdag 22 maart, aanvang 11.00 uur, ook in gebouw Maranatha in Opijnen. Op dinsdag 10 mei is er een boottocht over de Linge met een verzorgd koud- en warm buffet. Vertrek per bus om 10.00 uur vanaf Maranatha, in Opijnen.

Aanmelden: Marjan van der Dennen, 0418-591584.