• Sander van der Beek, internist

    Walter Post
  • Maag- en darmonderzoek ziekenhuis Rivierenland, dr Sander van der Beek met zijn team in actie.

    Raphael Drent

Deel medische opleiding specialisatie internist in Ziekenhuis Rivierenland

TIEL De scopiërende internisten in Ziekenhuis Rivierenland gaan internisten in opleiding leren scopiëren: het bekijken van maag en darm met een kijkapparaat om afwijkingen op te sporen en te behandelen. Internist Sander van der Beek is namens de Nederlandse Internisten Vereniging NIV de initiatiefnemer. ,,In kleinere ziekenhuizen, te beginnen met Ziekenhuis Rivierenland, is veel kennis en ervaring. Er komt een tekort aan scopiërende internisten, dus waarom niet zelf opleiden?"

Scopiëren is geen standaard onderdeel van de specialisatie tot internist, vertelt Van der Beek. ,,De eigen opleiding tot internist voorziet er niet in, maar voor dit onderdeel werd samengewerkt met MDL-artsen. Toch vinden wij gastro-enterologie inclusief endoscopie onderdeel van het vak, we willen het blijven doen. Je ziet in de grote ziekenhuizen en universitaire centra dat maag-lever- darmspecialisten (mdl) dit naar zich toe trekken. In kleinere ziekenhuizen merkten we dat er niet genoeg internisten meer worden opgeleid tot endoscopist en daar wilden we als beroepsvereniging iets aan doen."

,,Internisten die scopiëren in de kleinere ziekenhuizen zijn net zo gecertificeerd als mdl-artsen en worden gevisiteerd door de beroepsvereniging en Bevolkingsonderzoek organisatie. Bovendien is er veel expertise en ervaring doordat we die onderzoeken váák uitvoeren. Denk alleen maar aan de scopieën die nodig zijn als gevolg van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De NIV heeft mij gevraagd een commissie in te stellen die de mogelijkheden onderzocht. We hebben de benodigde vaardigheden op een rij gezet, evenals die van de opleiders. De endoscopie-opleiding die we nu aanbieden in ziekenhuizen is geaccordeerd door de landelijke opleidingscommissie van de NIV. De drie scopiërende internisten van Ziekenhuis Rivierenland zijn de eersten die gaan opleiden: Gerrit Dun, Jan Meeuse en ik. En het aardige is dat de eerste 'student' een collega-internist van het ziekenhuis is, die het scopiëren in haar opleiding niet heeft meegekregen: Margerita van der Hoeven."

VAARDIGHEID De opleiding duurt ongeveer acht maanden maar is pas afgerond als de vaardigheden voldoende zijn. ,,Daarom hebben we voor haar een waarnemer aangenomen, zodat we de collega kunnen opleiden. Daarmee behouden we een vaardigheid in huis voor wanneer er een collega met pensioen gaat. Als ziekenhuis in Tiel hebben we ons er bijzonder voor ingespannen. We hebben immers het volume aan onderzoeken om die vaardigheden te kunnen leren. De internisten voeren zo'n 700 scopieën per persoon per jaar uit."

Voor de opleiding kon beginnen, was er veel overleg en afstemming nodig. ,,De adviescommissie van de NIV heeft alle scopiërende internisten en internisten in opleiding in Nederland uitgenodigd om dit plan te bespreken. Er was echt belangstelling voor, merkten we. Het NIV-bestuur heeft de plannen ook overlegd met de organisatie van de kleinere ziekenhuizen, de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Ook in die groep bleek er belangstelling voor. In de ziekenhuizen van onder meer Terneuzen, Stadskanaal-Hoogenveen-Emmen en Hardenberg zijn de internisten ook voornemens om binnenkort deze opleiding te beginnen."

De noodzaak voor een eigen opleiding is Van der Beek duidelijk: ,,Traditioneel voeren internisten en maag-darm-leverartsen deze onderzoeken uit. Maar in kleinere ziekenhuizen zijn als generalist en endoscopist opgeleide internisten nog vaak de dokter van patiënten met buikklachten. Voor de mensen die ons ziekenhuis bezoeken is het heel belangrijk dat we die onderzoeken kunnen blijven aanbieden en uitvoeren. Voor minder vaak voorkomende behandelingen en ingrepen hebben wij een samenwerking met de MDL-artsen uit het St.Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Als onderdeel van die samenwerking komt er hier een MDL-arts tweewekelijks een dag endoscopieën verrichten. Voor de mensen die naar dit ziekenhuis komen, is het heel belangrijk dat we deze onderzoeken blijven aanbieden en uitvoeren."