• De eerste wethouders van West Betuwe

    Wim Timmermans

Definitieve portefeuilleverdeling college West Betuwe

GELDERMALSEN Eerder werd al een voorlopige portefeuilleverdeling van de leden van het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe gepresenteerd. Inmiddels is deze verdeling op onderdelen wat aangescherpt en uitgebreid. De verdeling per collegelid ziet er als volgt uit:

Burgemeester Harry Keereweer (plaatsvervanger Ton van Maanen)

Portefeuille: openbare orde, integratie, veiligheid; toezicht en handhaving; vergunningverlening APV en bijzondere wetten; regionale Samenwerking / Regio Rivierenland Fruitdelta; crisisbeheersing en rampenbestrijding; klachtenbehandeling / WOB-verzoeken / integriteit; algemene en juridische zaken; communicatie; kabinet; externe betrekkingen

[Wethouder Ton van Maanen (SGP), 1ste locoburgemeester (plaatsvervanger J. Hartman)

Portefeuille: sociaal domein; huisvesting statushouders; volksgezondheid; sociale zaken en werkgelegenheid.

Gebiedswethouder: Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht, Buurmalsen (ca. 10.100 inwoners)

Wethouder Ed Goossens (Dorpsbelangen), 2e locoburgemeester (plaatsvervanger G. van Bezooijen)

Portefeuille: bedrijfsvoering (incl. BWB) & dienstverlening op maat / hostmanship; bestuurlijke coördinatie collegeprogramma (incl. Bidbook); economische zaken en logistiek; verkeer en vervoer; inkoop- en aanbestedingsbeleid; bedrijfsterreinen.

Gebiedswethouder: Spijk, Heukelum, Asperen, Acquoy, Rhenoy, Gellicum (ca. 8.200 inwoners)

Wethouder Govert van Bezooijen (ChristenUnie), 3e locoburgemeester (plaatsvervanger E. Goossens)

Portefeuille: financiën (incl. planning & control, risicomanagement en toezicht grondexploitatie); onderwijs en onderwijshuisvesting; maatschappelijk vastgoed; duurzaamheid (incl. energieneutraal 2030); natuur, milieu en klimaatadaptatie.

Gebiedswethouder Geldermalsen, Meteren (ca. 15.000 inwoners)

Wethouder Jacoline Hartman (Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe), 4e locoburgemeester (plaatsvervanger R. van Stappershoef)

Portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling; wonen; ruimtelijk beheer; grondexploitatie, grondzaken en vastgoed; vergunningverlening Wabo; cultuurhistorie, archeologie en monumenten; sport.

Gebiedswethouder Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Ophemert, Varik, Heesselt (ca. 7.800 inwoners)

Wethouder Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen), 5e locoburgemeester (plaatsvervanger T. van Maanen)

Portefeuille: Gebiedsgericht werken (o.a. leefbaarheid, gebiedsmarketing); recreatie, toerisme; culturele evenementen; subsidiebeleid.

Gebiedswethouder: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften, Tuil (ca. 9.400 inwoners