'Democratie en 70 jaar vrijheid in Nederland' thema 34ste cursus PSC Geldermalsen

GELDERMALSEN - Editie 2015 van de cursus van de werkgroep politieke en maatschappelijke scholing voor vrouwen uit Geldermalsen e.o. start 2 februari met als overkoepelend thema 'Democratie en 70 jaar vrijheid in Nederland'. Aanmelden kan vanaf heden via e-mail en telefonisch op maandagavond 19 januari.Gastspreker en Geldermalsens burgemeester Miranda de Vries neemt de cursisten tijdens de eerste van vier cursusavonden mee in een zoektocht naar de oorsprong van democratie en hoe democratie in Nederland vorm kreeg en krijgt. Op 16 februari staan de Waterschappen centraal. Eric Kuindersma geeft uitleg over het waterbeheer in Nederland, de rol van de waterschappen daarbij en de taken die het Waterschap Rivierenland in het belang van inwoners en bedrijven in haar werkgebied uitvoert. Op 2 maart staat de regionale samenwerking centraal. Ilona van Wamel, secretaris van Regio Rivierenland vertelt over de dilemma's en mogelijkheden van samenwerking in de regio. De laatste cursusavond op 16 maart staat in het teken van 70 jaar vrijheid en gedenken. Ir. J.M. Leemhuis-Stout, bestuursvoorzitter van het Nationaal comité 4 en 5 mei, spreekt over het herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Hoe belangrijk vinden wij herdenken en vieren anno 2015? Zeker gezien het initiatief in Geldermalsen voor een vrijheidsmonument een actueel onderwerp.De cursus wordt afgesloten met een middag- en avondexcursie op 18 maart, de verkiezingsdag voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Op het programma staan een bezoek aan Waterschap Rivierenland en na een diner een bezoek aan het Provinciehuis te Arnhem waar onder andere de verkiezingsuitzending van TV Gelderland wordt bijgewoond. Voor de excursie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en hebben cursisten uit de gemeente Geldermalsen voorrang.De cursusavonden worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van Geldermalsen, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen, aanvang 20.00 uur. De kosten voor de cursus inclusief excursie bedragen € 25,- (exclusief excursie € 20,-) te voldoen op de eerste cursusavond. De excursie is facultatief. Voor het diner tijdens de excursie dient vooraf betaald te worden (€ 20,-). Een enkele cursusavond bijwonen kost € 10,-. Opgave via e-mail: p.s.c.geldermalsen@hotmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens aangeven of men wil deelnemen aan de excursie inclusief diner. Telefonisch aanmelden kan op maandag 19 januari bij Marian van Meenen 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur: 0345-572217. Zie ook: www.pscgeldermalsen.nlOp de foto: Marian van Meenen, Else Chabot, Tineke van Rossum en Rita Boer Rookhuiszen hebben als werkgroep een uitdagend programma met boeiende sprekers samengesteld.