• Het complete team van D'n Bogerd.

    D'n Bogerd

D'n Bogerd slaat nieuwe richting in

GELDERMALSEN Basisschool D'n Bogerd in Geldermalsen is dit jaar in een andere opzet gestart. Geclusterd onderwijs en vijf gelijke lesdagen van 8.30 tot 14 uur versterken rust en regelmaat. En in samenwerking met Entrea is -na jarenlange lobby- de invoering van 'thuis nabij passend onderwijs' geïntroduceerd. Dit is bedoeld voor leerlingen die gespecialiseerde gedragsondersteuning nodig hebben. Hij is een zelfstandige onderwijsvorm voor alle kinderen uit Geldermalsen, inclusief de bijbehorende kernen.

Directeur Elly Rouwenhorst heeft al haar voelsprieten uitstaan als het om kindvolgend onderwijs gaat. En daarin heeft ze al behoorlijke slagen gemaakt. Rouwenhorst: ,,'Thuis nabij passend onderwijs' is bedoeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Momenteel maken zes kinderen er gebruik van, dat kan doorgroeien tot een klas van twaalf.''

D'n Bogerd kent honderd leerlingen, waarvan ook twintig leerlingen vanaf groep vijf regelmatig in de plusklas te vinden zijn. In hun chromebooks hebben ze alle testen en toetsen al met goed gevolg doorlopen. Ze zijn bijvoorbeeld klaar met het klasdoorbrekend rekenen. Ze storten zich nu op onder meer Spaans of werken vanuit digitale plusklas in de cloud. Het is allemaal extra lesstof om ze ook daadwerkelijk bij de les te houden.

De groepen werken door elkaar. Groep 1en 2 vormen een cluster, 3, 4 en 5 zitten samen en 6,7 en 8 werken eveneens met elkaar. De plusklas komt één ochtend per week bij elkaar.

Elly: ,,Het zijn geen combi-groepen, maar klassen waarin leerlingen in hun eigen tempo leren. Per cluster staan twee leerkrachten en een onderwijsassistent voor ze. Op deze manier kunnen we de instructie geven aan groepen van maar zo'n 15 leerlingen en is er heel veel aandacht en tijd voor de individuele leerling. Het gebruik van chromebooks is hierbij ideaal. De leerkracht kan ze volgen en de leerling wordt keer op keer op een andere wijze uitgedaagd. Het is echter geen vervanging van het de boeken en schriften, er wordt ook veel geschreven.

Daarnaast heeft de directeur muziekimpulslessen, een initiatief van koningin Maxima, de school in gehaald. Professionele muziekdocenten bieden zowel leerkrachten als leerlingen instrumenten om professioneel kennis te maken met muziek en alles wat daar bij hoort.

,,Maar we blijven ook ouderwets hoor'', Rouwenhorst lacht en vertelt dat de 10 minutengesprekken als voorheen worden gevoerd. Wel met de kinderen er bij, die bereiden samen met de leerkracht de gesprekken voor.

''In onze school kent iedereen elkaar, daarom is het ook zo mooi dat we het 'Thuis nabij passend onderwijs' kunnen integreren. Onze rots- en wateroefeningen, waarbij vertrouwen in elkaar wordt versterkt, vormen een uitstekende basis. Zo zorgen we met elkaar voor een gezonde school waar leerlingen zich fijn en veilig voelen. En omdat we zo stevig in onze schoenen staan, kunnen we zeker leerlingen gebruiken binnen de muren van D'n Bogerd'.