• Rias Immink

Documenten rond azc-rellen Geldermalsen binnenkort openbaar

GELDERMALSEN Op zijn site Grootgeldermalsen.nl kondigt John Tapperwijn aan dat hij binnenkort onthullende artikelen gaat publiceren over de gebeurtenissen op 16 december 2015; de avond van de azc-rellen, waardoor Geldermalsen ineens wereldnieuws werd. ,,De overheid heeft zich gepresenteerd als criminele organisatie."

Na genoemde rellen organiseerde de gemeente een evaluatie in de aula van Lek en Linge gevolgd door gesprekstafels in de dorpen om het vertrouwen van de burger te herwinnen. ,,Snel werd duidelijk dat men geen enkele verantwoording wenste te nemen voor wat er die avond gebeurd was", aldus Tapperwijn. ,,Om die reden hebben wij op basis van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) alle stukken opgevraagd bij het COA, Provincie, Politie, OM en de Gemeente. Op basis van de antwoorden en de vele stukken die we niet mochten zien, komen wij tot een andere conclusies. Men kan zeker grote vraagtekens zetten bij het handelen van het gemeentebestuur, politie en het  Openbaar Ministerie die nog niet aan de orde zijn geweest."

,,Van integer handelen en openbaar verantwoording afleggen is tot nu toe zeker geen sprake geweest. Het leek meer op een poppenkast om wanbeleid en incompetentie met leugens te verhullen. Sterker nog wanneer je het negeren van WOB verzoeken, machtsmisbruik en valse verklaringen in een proces-verbaal als crimineel beschouwd zou men kunnen concluderen dat de overheid zich hier heeft gepresenteerd als criminele organisatie."

Burgemeester De Vries is weliswaar inmiddels vertrokken naar Etten-Leur, maar ,,de gemeenteraad en het college voelen zich tot de huidige dag als verantwoordelijken niet geroepen om zelf enige consequentie te trekken uit het grove falen van die avond. Wij zullen de komende maanden onze bevindingen publiceren. We doen dit op basis van documenten die we boven water hebben gekregen. De meeste documenten zijn van de overheid maar niet via hen verkregen. Hiermee is aangetoond dat zij weinig op hebben met de transparantie en openbaar bestuur."