Doe mee met Landschapsimpuls Geldermalsen

GELDERMALSEN De gemeente Geldermalsen is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente is dan ook blij dat zij met het project 'Landschapsimpuls Geldermalsen' dit landschap verder kan versterken. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de VANL TCW kunnen inwoners hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken. Op 10 oktober wordt speciaal voor dit project een informatieavond gehouden in Het Klokhuis aan de Jeugdlaan 2a in Beesd. De avond start om 20.00 uur en wordt geopend door wethouder Ronald van Meygaarden.

Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are beplanting aangelegd wordt. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een bezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege een subsidie van de gemeente Geldermalsen en de Provincie Gelderland.

Het doel van het project is om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan laan- of knotbomen, een elzensingel, hoogstamfruitbomen of een poel. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Bijvoorbeeld de bij, steenuil of egel. Het project leent zich ook bij uitstek om samen met de buren op te pakken.

Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om de informatieavond te bezoeken maar wel interesse hebben, kunnen contact opnemen met Saskia Bemer van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444. Inschrijven is mogelijk via www.landschapsbeheergelderland.nl.