Dorpshuis Meteren ontvangt 15.000 bijdrage van het Oranje Fonds

METEREN Het dorpshuis Meteren heeft enige tijd geleden bij het Oranjefonds een subsidie aangevraagd t.b.v. een groot project. Het is de bedoeling dat het dorpshuis duurzamer wordt door het plaatsen van zonnepanelen, het aanpassen van de cv-installatie, het aanbrengen van LED-verlichting, het isoleren van cv-leidingen, het aanpassen van de elektra alsmede het vervangen van het asbestdak door een nieuw, goed isolerend dak. Dit totale project zal een zeer forse investering zijn en zou zonder subsidie cq bijdragen van liefdadigheidsinstellingen onmogelijk zijn. Het dorpshuis heeft dan ook bij een aantal fondsen aanvragen voor een financiële bijdrage gedaan en heeft inmiddels van het Oranjefonds een bijdrage toegezegd gekregen van 15.000 euro.

De komende maanden verwacht het dorpshuis ook nog, positief, antwoord te krijgen op de andere aanvragen. Het Oranjefonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zon 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranjefonds wordt onder meer gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.