DorpsOntmoetingsPunt Deil (DOP) vist niet achter het net

DEIL Het DOP Deil is er om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Daar hoort ook bij dat er een behoorlijk aanbod is van keuze in levensmiddelen. Op verzoek van DOP Deil is Vishandel Arjan Zoer uit Geldermalsen bereid gevonden om op zaterdagmiddag van ongeveer 15.30 tot 17.30 uur bij 't Duifhuis een viskar neer te zetten. Van het dorpshuis is medewerking gekregen om daar stroom te verkrijgen. De viskar heeft een afzuig/zuiveringsinstallatie waardoor een eventuele stankoverlast tot een minimum beperkt blijft. Naast het kunnen kopen van vis is dit ook weer een plek waar net zoals bij de Spar je een praatje kunt maken met een Deilenaar.