• Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker

Dossier AZC: te snel, te groot en te fors

GELDERMALSEN De aula van de Lingeborgh was dinsdagavond omgetoverd tot een eenmalige raadzaal met op het podium raadsleden en college en in de zaal zo'n vierhonderd geïnteresseerde inwoners. Onderwerp van bespreking: de evaluatie van het dossier AZC.

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

Waar de raadsvergadering van 16 december met als onderwerp de mogelijke komst van een AZC ruw werd onderbroken vanwege rellen, verliep de vergadering afgelopen dinsdag redelijk gemoedelijk. Buiten het gebouw werd wat vuurwerk afgestoken en gegooid met glas, maar de 150 aanwezige politieagenten en beveiligers hadden de situatie goed onder controle. Ook in de zaal bleef het, op applaus en boe-geroep na, rustig.

Duidelijk was dat raadsleden en het college van burgemeester en wethouders terugkijken op een proces waar fouten zijn gemaakt. Het dossier AZC kenmerkt zich door de woorden te snel, te groot en te fors. Zowel de burgemeester als enkele raadsleden spraken hun excuses uit en gaven aan dat ze beseffen dat het snelle traject onrust heeft veroorzaakt. Wethouder Ronald van Meygaarden zegde toe: ,,Dit college gaat niet zelfstandig met een nieuw voorstel komen.''

Ondanks dat raadsleden en collegeleden allemaal inzien dat er fouten gemaakt zijn, bleek er verdeeldheid over hoe nu verder. Coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en CDA vinden, gesteund door D66 en PvdA, dat het college een tweede kans verdient. Henk van Heusden, CDA: ,,Het college steekt zichtbaar de hand in eigen boezem en zoekt nu de verbinding met de burger. Wij vinden dat we ze nog een kans moeten geven, iedereen verdient immers een tweede kans.'' VVD, Leefbaar Geldermalsen en Lijst van Vrouwerff zijn het hier niet mee eens. De drie partijen hebben geen vertrouwen meer in het college en dienden daarom een motie van wantrouwen in waarin ze het voltallige college oproepen haar taken per direct neer te leggen. Deze motie kreeg geen steun van de andere partijen en werd daardoor met vijf stemmen voor en zestien stemmen tegen verworpen. Een motie van de SGP, die het college onder meer oproept het vertrouwen van inwoners in de lokale politiek te herstellen en te zorgen dat de gemeenteraad haar rol als volksvertegenwoordiger normaal kan uitoefenen, werd vervolgens unaniem aangenomen.

Lees ook de Liveblog van de vergadering: http://nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/liveblog-raadsvergadering-evaluatie-azc-perikelen-89705