• Politie Geldermalsen

Drugs en alcohol bij jeugd: aanpak leidt tot stabilisering

GELDERMALSEN Drugsgebruik onder jongeren is sinds eind 2014 gestabiliseerd, de aanpak van Iriszorg en Mozaïek, in opdracht van het gemeentebestuur, blijkt te werken. Dat melden B en W van Geldermalsen de raadscommissie Samenleving, die dinsdag 29 november vergadert.

door Walter Post

@Raadsverslaggev

Het is een beeld dat voor het hele rivierengebied opgaat, zo lijkt het. Uit de verantwoording van IrisZorg over 2015 blijkt dat het aantal gebruikers in Rivierenland in de laatste 5 jaar zo goed als gestabiliseerd is.

Ook de GGD constateert in zijn E-MOVO-rapport (Elektronische Monitor Volksgezondheid) dat het gebruik van alcohol en drugs in Rivierenland is gestabiliseerd.

Wel geeft de GGD aan dat in Rivierenland meer drugs worden gebruikt dan gemiddeld in andere gemeenten in Nederland. Ook ziet de GGD dat jongeren eerder drugs gebruiken dan alcohol. Drugs zijn gemakkelijk te verkrijgen en goedkoper.

De jongerenwerker van Mozaïek en de straathoekwerker van IrisZorg kunnen geen specifieke cijfers geven voor wat betreft het aantal gebruikers in Geldermalsen. Maar de gemeente scoort in het E-MOVOrapport wel veruit het hoogst in regio Gelderland-Zuid voor wat betreft gebruik van drugs.

Maar er is meer goed nieuws over jongeren op dit terrein, stelt de GGD: ,,In vergelijking met eerdere monitors laat E-MOVO 2015-2016 een aantal positieve trends zien: jongeren voelen zich vaker gezond, het gebruik van alcohol en sigaretten is teruggebracht, homoacceptatie is verbeterd en frequent schoolverzuim is verminderd. De uitdaging voor scholen, maar ook voor gemeenten en andere samenwerkingspartners, is om deze resultaten vast te houden".

HUISBEZOEKEN De welzijnswerkers bezochten in 2015 jongeren die drugs gebruiken en hun ouders thuis. Er werden er vijf doorverwezen naar Iriszorg voor behandeling. Voor een aantal andere jongeren zijn gesprekken met een hulpverlener voldoende geweest om gebruik te verminderen. Mozaïek Welzijnsdiensten en IrisZorg zijn in november 2014 in opdracht van de gemeente gestart met de aanpak van drugsgebruik onder jongeren in Geldermalsen. De aanpak bestond uit het afleggen van (preventieve) huisbezoeken door de ambulant opbouwwerker en de straathoekwerker met als doel drugsgebruik bespreekbaar te maken. Minderjarige jongeren die in het Jeugd en Veiligheidsoverleg ter sprake kwamen en bij de politie en de jongerenwerker bekend stonden als risicojongeren als het gaat om drugsgebruik, kwamen in aanmerking voor deze aanpak. Zowel de jongere als de ouders/verzorgers zijn met een brief geïnformeerd over de huisbezoeken.

Ook op scholengemeenschap Lek en Linge was er actie. Daar werden docenten voorgelicht , waren er werkgroepen voor tweedejaars en adviesgesprekken van de straathoekwerker. Ook op Helcion-mbo werd voorlichting gegeven, en in het basisonderwijs. In de gemeenten in Rivierenland hebben alle ouders van een kind in groep 8 in juni 2015 een informatiepakket ontvangen. Maar ook in De Rodenburg in Beesd waren gesprekken met de bedrijfsleiding en zelfs een stapavond, waar 67 ouders op af kwamen