• Koen van Weel

Duurzaamheidslening voor huiseigenaren en huurders

GELDERMALSEN Elke woningeigenaar of huurder in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen kan vanaf 5 maart de Duurzaamheidslening aanvragen. De lening is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en levensloopbestendige maatregelen aan de woning. De Duurzaamheidslening is een lening tegen gunstige voorwaarden.

De toekomstige gemeente West Betuwe wil in 2030 energieneutraal zijn. Inwoners kunnen met deze lening bijvoorbeeld de aankoop van een energiezuinige verwarmingsinstallatie of zonnepanelen financieren, maar ook vloerisolatie, dakisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt de energierekening en stijgt de waarde van de woning. Bovendien is het comfortabeler wonen in een goed geïsoleerd huis.

Naast duurzaamheidsmaatregelen kunnen tot 20% van het leenbedrag ook maatregelen worden uitgevoerd om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Voorbeelden zijn de aanpassing van de badkamer, de aanleg van een slaapkamer beneden of een persoonsalarm.

De Duurzaamheidslening kan vanaf nu worden aangevraagd. De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan de regels. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verzorgt de uitvoering.

Info: www.hetnieuwewonenrivierenland.nl.