Een in Geldermalsen gewortelde Utrechter

Bijzondere dorpsgenoten

Met een scherpe pen verschijnt Rob van Veen al tweewekelijks in het Nieuwsblad Geldermalsen als columnist. "Vanaf de wal' volgt hij als inwoner van Geldermalsen onder meer de samenleving en de lokale politiek. Het afgelopen jaar verschenen er ook diverse zeer persoonlijke columns na het overlijden van zijn geliefde vrouw Lia. De lezers van het Nieuwsblad kennen Rob dus al aardig maar wat schuilt er achter deze scherpe geest en waarom is hij met regelmaat zo kritisch op het lokaal bestuur en de politiek in Geldermalsen?

Net als veel andere inwoners van deze gemeente staat Rob zijn wieg niet in Geldermalsen, hij is "import" en geboren en getogen in het stadse Utrecht in de wijk Hoograven. Na de geboorte van dochter Manon in Utrecht verhuisde de familie Van Veen naar Geldermalsen, waar vervolgens ook zoon Thom nog geboren werd. Het gezin was compleet en nestelde zich in de Betuwe. De betrokkenheid binnen de lokale samenleving volgde pas later. Met een baan bij een verzekeraar in Utrecht was Geldermalsen vooral de plek waar Rob zijn bed stond en speelde zijn leven zich nog steeds voor het grootste deel in Utrecht af.

BESTUURDER In Rob schuilde wel van jongs af aan een bestuurder, iemand die graag opkomt voor iemand anders en daarin op vrijwillige basis een rol zoekt binnen een organisatie. Toen zijn zoon dan ook ging voetballen bij GVV uit Geldermalsen raakte Rob al snel betrokken bij het vrijwilligerswerk daar. Rob uit Utrecht moest hard werken om het vertrouwen te krijgen van de echte Geldermalsenaren. Maar vooral genoot Rob van het werken met de jeugd als jeugdvoorzitter en daarmee kwam het vertrouwen uiteindelijk vanzelf. En waar hij de man uit de grote stad was, merkte Rob juist hoeveel de mensen uit Geldermalsen leken op de mensen uit de volkswijken van Utrecht. Hij voelde zich al snel met veel van hen verbonden. Naast GVV waren er meerdere vrijwillige bestuursklussen en werd Rob ook actief in de ondernemingsraad van zijn werkgever. Een betrokken mens met een volle agenda maar vol energie om zaken aan te pakken en waar nodig te veranderen. Zijn vrouw Lia steunde hem volledig en was inmiddels ook actief in het verenigingsleven bij onder meer Oranjevereniging Geldermalsen.

LOKALE POLITIEK Een stap die vaak volgt met dergelijke nevenwerkzaamheden binnen de samenleving is de (lokale) politiek. Ook voor Rob leek dit een logische stap en gemotiveerd stond hij klaar om via de gemeenteraad ook op die manier zijn steentje aan Geldermalsen bij te dragen. De verkiezingen verliepen echter niet goed en Rob kwam niet in de gemeenteraad maar moest genoegen nemen met een rol als commissielid. Rob besloot echter zich vroegtijdig uit de politiek terug te trekken, nadat zijn partij de PvdA op landelijk niveau bleef vasthouden aan het tegenhouden van het kinderpardon.

Achteraf bekeken, is de politiek ook niet de plek waar hij zich thuis voelde. De politieke spelletjes die hij regelmatig beschrijft in zijn columns en als één van de laatst overgebleven vaste bezoekers van de gemeenteraad van dichtbij meemaakt, doen hem vaak pijn. Na zoveel jaar als vrijwilliger actief te zijn geweest, kent hij de mensen uit de omgeving, en die verlangen vooral eerlijkheid en duidelijkheid. Waar hij als jeugdvoorzitter een duidelijke lijn uitzette om bepaalde elementen uit de vereniging te krijgen, zoals zinloze agressie tussen spelers en de bejegening van bijvoorbeeld scheidsrechters, verwacht hij een zelfde rol van lokale politici. De verschillen tussen inwoners verkleinen en dicht bij de mensen staan, niet spreken vanuit het gemeentehuis maar met de mensen zelf. Wees duidelijk, eerlijk en leer je inwoners echt kennen.

COLUMNS EN CULTUUR Via het Nieuwsblad Geldermalsen neemt Rob de lezer mee naar de gemeenteraad, vaak met een kwinkslag naar landelijk nieuws of juist iets lokaals. Hij spreekt zijn verbazing uit of geeft iemand een zetje in de rug. Een uitstekende rol en vaak voer voor discussie. Gewaardeerd door menig inwoner en bekritiseerd door betrokkenen, maar dat is juist wat hij wil bereiken met zijn columns. De aandacht van de inwoners mag niet verslappen want er gebeurt juist zoveel, ook met de fusie naar West Betuwe. Rob hoopt dan ook op meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek en weet zeker dat die er ook wel is maar dat het voor veel inwoners gewoon niet interessant genoeg is. Pas bij de grote dossiers zoals het AZC is zichtbaar hoe één en ander leeft onder de bevolking, maar dat zou bij veel meer onderwerpen moeten zijn. De oud-jeugdvoorzitter hoopt vooral dat de jeugd ook hierin weer de toekomst heeft en de interesse weer toeneemt en hoopt daarbij te kunnen helpen.

Ook cultuur speelt een rol en als voorzitter van het Cultureel Café Geldermalsen hoopt hij ook hierin een zo breed mogelijk publiek te trekken. Voor ieder wat wils en iedereen telt mee. Een motto wat Rob graag uitdraagt en waar hij volledig achterstaat. Persoonlijk beleeft hij op het moment een zwaar jaar met heftige momenten die hij ook deelt in zijn columns, maar zijn betrokkenheid bij anderen blijft groot.

GEWORTELD Wanneer Rob de kantine van GVV betreedt, voelt hij warmte, de eerlijkheid van de mensen en voelt hij zich Geldermalsenaar. Wanneer hij over het marktplein loopt of een biertje drinkt in de Beurs en wordt aangesproken door onbekenden over zijn column voelt hij zich Geldermalsenaar maar diep van binnen is hij nog steeds die jongen uit Utrecht die ooit naar Geldermalsen kwam. Juist dat is wat hem uiteindelijk verder bracht, het mondige uit de stad maar ook de gewaardeerde eerlijkheid en vooral duidelijkheid binnen de diverse bestuursfuncties waarin hij actief is. Met een scherpe column wat mensen en politici op scherp zetten. Allemaal met de hoop dat Geldermalsen en straks de hele West Betuwe voor iedereen een leuke plek is om te leven, of je er nu geboren bent of niet.