• archief BDUmedia

Eerste aanslag gemeentelijke belastingen West Betuwe

GELDERMALSEN Binnenkort ontvangen alle inwoners en ondernemers binnen de gemeente West Betuwe een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende zaakbelasting). Ten opzichte van het vorig jaar voor sommigen wellicht een meevaller of helaas toch een tegenvaller.

De voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal kenden verschillende soorten belastingen en verschillende tarieven. De gezamenlijke gemeenteraden hebben eind 2018 besloten welke belastingen West Betuwe wel of niet zou moeten gaan heffen met welk bijbehorend tarief. Uitgangspunt daarbij was gelijke tarieven voor alle inwoners en ondernemers. Dit zoveel mogelijk met handhaving van totale woonlasten op hetzelfde niveau als in 2018. Ook moest de totale begrote opbrengst van de drie gemeenten voor 2019 in de nieuwe gemeente West Betuwe gelijk blijven.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de afspraken over de onroerende zaakbelasting 2019 die door de drie vorige gemeenten zijn gemaakt daarin zijn opgenomen. Voorbeeld hiervan is de voorgenomen stijging van de OZB door de gemeente Lingewaal om de verdere uitvoering van het Manifest financieel te kunnen dekken.

Gemiddeld genomen (over heel West Betuwe gezien) gaan inwoners/ondernemers er dus niet op voor- of achteruit. Dit betekent wel dat het soms per individuele situatie iets kan verschillen.

BELASTINGSAMENWERKING RIVIERENLAND De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt de verzending van de aanslag. Bij de BSR kunnen inwoners en ondernemers ook terecht voor Informatie over onder andere de tarieven, betalingsmogelijkheden en de gevolgen bij verhuizing of verkoop.

De BSR organiseert twee inloopspreekuren: dinsdag 12 maart, van 9.15 tot 12.30 uur in Gemeentehuis West Betuwe, Kuipershof 2, Geldermalsen.  Maandag 18 maart, van 9.15 tot 12.30 uur, steunpunt gemeente West Betuwe, Raadhuisplein 3 (voormalig gemeentehuis Lingewaal), Asperen.