• Wethouder Ronald van Meygaarden en Plantage-projectleider Bram Friesen.

Eerste aanzet Integraal Kind Centrum in De Plantage

GELDERMALSEN Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Plantage is rekening gehouden met een Integraal Kind Centrum op een locatie aan de Kuyckshof. Met de crisis in de woningbouw verdween het spoedeisende karakter van het realiseren van dit centrum naar de achtergrond. Inmiddels zit de woningbouw ook hier weer in de lift en moet er voor de kinderen uit de wijk en directe omgeving een onderwijsvoorziening komen.

Vooruitlopend op de bouw van het IKC komt er eerst een tijdelijke oplossing. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), Stichting Fluvium en de directie van de Meester Aafjesschool starten een tijdelijke peuterspeelzaal en ruimten voor de onderbouwgroepen 1 + 2. Hiervoor worden een tijdelijk gebouw en speelplaats gerealiseerd.

Deze tijdelijke voorziening zal bestaan uit units die aan elkaar geschakeld worden. Het is een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen voor zowel gebruik als de beeldkwaliteit. De units worden geplaatst voor een periode van 24 maanden.

Gedurende deze periode wordt gewerkt aan een definitief plan én realisering van de permanente school, gymzaal en peuterspeelzaal.

Planning:

In week 37 wordt omgevingsvergunning aangevraagd, week 46 start uitvoeren grondwerkzaamheden, week 47-48 plaatsing units, week 48 e.v. inrichting terrein/plaatsing hekwerken e.d. In week 51-52 ten slotte is de verhuizing van de peuterspeelzaal uit 'oud' Meteren.

Op 10 oktober is er voor omwonenden en andere belangstellenden vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in 'De Pluk'.