• Wim Timmermans

Eerste contouren Gebiedsvisie besproken in Neerijnen

NEERIJNEN In de beeldvormende raadsvergadering van donderdag 18 januari zijn ideeën besproken voor de gebiedsvisie Varik-Heesselt. Een projectgroep van provincie, gemeente en waterschap werkt daar al meer dan een jaar aan. Er zijn daarvoor intensieve gesprekken met veel inwoners en belanghebbenden gevoerd. De eerste resultaten daarvan zijn voor het eerst aan de raad gepresenteerd. In mei besluit de minister over het al dan niet doorgaan van de nevengeul. Daarna zullen de dan verder uitgewerkte ideeën de basis vormen voor de definitieve gebiedsvisie. Die gaat de raad vaststellen.

Momenteel bereidt de stuurgroep een advies voor aan de minister voor over MIRT-verkenning Varik-Heesselt. In de stuurgroep zitten Neerijnen, Tiel, het waterschap, de provincie en Rijkswaterstaat. Het advies wordt begin februari verwacht. De minister besluit uiteindelijk naar verwachting in mei. Er zijn inmiddels nog twee varianten over: de nevengeul en dijkversterking met maatregelen in de uiterwaarden. In beide gevallen zal onder verantwoordelijkheid van Neerijnen een gebiedsvisie worden opgesteld. Daarvoor zijn donderdag de eerste ideeën aan de raad gepresenteerd.

DORPSBALKONNEN In geval van dijkverzwaring worden vooral ideeën rond de dijk ontwikkeld volgens het concept van de Gastvrije Dijk. Het gaat om bijvoorbeeld laanbeplanting langs zijwegen en verkeersveiligheid op de dijk. Maar ook om zogenaamde dorpsbalkonnen, plekken bij de dorpen die uitzicht bieden op en de verbinding leggen met de uiterwaarden. Maar als er een nevengeul komt, is er meer nodig volgens de projectgroep. Dan blijft er immers een dorpspolder over met beperkte mogelijkheden voor de fruitteelt zoals die er nu is.

De presentatie leidde tot verbazing en een spervuur aan vragen. Die volgens een vergoelijkende voorzitter Wouter Kurpershoek vooral wees op de enorme betrokkenheid van de raadsleden. De uiteindelijke ideeën zullen worden ingebracht bij de minister. Na diens besluit is de gemeente de verantwoordelijke instantie voor het opstellen van de definitieve gebiedsvisie.