Eerste repetitie Haaftensch Mannenkoor

HAAFTEN Mannen die van zingen houden, zijn van harte uitgenodigd om op donderdag 5 januari de eerste repetitie van Haaftensch Mannenkoor in het nieuwe jaar bij te wonen. De repetitie begint om

19.45 uur in het Kulturhus Burcht van Haeften aan het Vredeplein 1 (Bernhardstraat) te Haaften.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de secretaris van Haaftensch Mannenkoor, Marinus van Kerkhof, Bernhardstraat 8 Haaften; 0418-591704; e-mail mvankerkhof@telfort.nl.