Eerste repetitie Haaftensch Mannenkoor

HAAFTEN Het Haaftensch Mannenkoor houdt op donderdag 4 januari zijn eerste repetitievan 2018. Mannen die van zingen houden, worden uitgenodig om de eerste repetitie bij te wonen. De repetitie begint om 19.45 uur in het Kulturhus "Burcht van Haeften" aan het Vredeplein 1 (Bernhardstraat) te Haaften.

Wie inlichtingen wil, kan zich wenden tot de secretaris van Haaftensch Mannenkoor, M. van Kerkhof, via 0418-591704 of mvankerkhof@telfort.nl