• CDA

Eerste vergadering CDA West Betuwe

EST De CDA-fracties van de toekomstige gemeente West Betuwe hebben op 19 juni in het dorpshuis in Est de eerste fractievergadering van CDA West Betuwe gehouden. Hierbij zijn de eerste afspraken gemaakt om samen als CDA-team het komend jaar in te vullen. Door middel van verschillende werkgroepen van CDA-leden wil de fractie onder meer inhoud geven aan het verkiezingsprogramma en wil men aan de hand van verschillende thema's inwoners actief betrekken.

De huidige CDA-fractievoorzitters Dittie van Zee, Adriaan Hakkert en Henk van Heusden hebben aangegeven dat als de CDA leden het hiermee eens zijn, zij samen het hart van de nieuwe raadsfractie van 2019 zullen vormen.

Meer info over CDA-fractie West Betuwe: cdawestbetuwe@gmail.com