• De Beesdse school gaat met haar leerlingen een feestelijke week tegemoet vanwege het eeuwfeest van de Lingelaar .

    Eigen foto

Eeuwfeest en reünie in Beesd

BEESD De Christelijke basisschool Lingelaar in Beesd viert feest. Ze bestaat dit jaar namelijk 100 jaar. Van maandag 27 tot en met woensdag 29 mei wordt het eeuwfeest uitgebreid gevierd met de projectweek 'Lingelaar terug in de tijd'. Met als klap op de vuurpijl een grote reünie op de woensdagavond.

SCHOOLSTRIJD De Lingelaar werd in 1919 opgericht als School met de bijbel en stond aan de Achterstraat. Het huidige schoolgebouw werd in 1973 in gebruik genomen. De kleuterschool werd hier in 1985 aan toegevoegd. De school kreeg een jaar later de huidige naam Lingelaar. Directeur Jeroen Veldhuizen is er inmiddels al twintig jaar werkzaam. Een van zijn illustere voorgangers was de vorig jaar overleden Dick van de Vendel, die het onderwijs verliet om namens het CDA wethouder van de gemeente Geldermalsen te worden. Dat dit jaar de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht samenvalt met het eeuwfeest van de school is zeker geen toeval. De zogenaamde 'schoolstrijd', waarbij het bijzonder onderwijs (op basis van godsdienst) net zo gefinancierd wilde worden als het openbare onderwijs werd honderd jaar geleden beslecht met een uitruil. De protestanten en katholieken kregen hun eigen onderwijs bekostigd, de liberalen en socialisten kregen het algemeen kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen.

EENPITTER ,,De Lingelaar is na al die jaren nog steeds een zogenaamde eenpitter'', legt Veldhuizen uit. Dit in tegenstelling tot scholen die samen met andere scholen onder grote overkoepelende schoolbesturen vallen. ,,Wij hebben een bestuur dat alleen de Lingelaar onder haar beheer heeft en dat uit betrokken lokale vrijwilligers bestaat. Daardoor is de overhead laag en kunnen we meer zorg bieden en hebben we kleinere klassen. Er moet hier natuurlijk wel gewerkt worden maar het moet ook leuk en gezellig kunnen zijn. Daarom focussen we 's ochtends op rekenen, taal en lezen en is 's middags ruimte voor de creatieve vakken. Samen met de Antoniusschool vormen we al jaren een brede school en volgend schooljaar starten we met een gezamenlijke plusklas voor de kinderen die meer uitdaging aankunnen. Het gaat er in het onderwijs om kinderen tot bloei te laten komen en hen het onderwijs te bieden dat bij hen past. Dan zie je dat ze drie keer gelukkiger zijn. Er is niets mis met meer praktisch gerichte beroepsonderwijs. Daarom wil ik ook heel graag naast de plusklas met een klusklas beginnen.''

TOEKOMST Uitdagingen zijn er ook. ,,Zoals de verduurzaming van ons gebouw, dat wordt nog lastig. En ook om voor Beesd de scholen en goed onderwijs te behouden. Zorgelijk is het tekort aan leerkrachten, invallers zijn moeilijk te vinden. Gelukkig is Beesd een hecht dorp. Hier zijn de mensen nog bereid om iets te doen voor hun school. Daarmee houden we voorzieningen ook betaalbaar. Daarom is het ook mogelijk om te blijven bestaan als eenpitter.''

REUNIE Op 29 mei van 19.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis, met voor iedereen koffie of thee met iets lekkers. Voor de overige consumpties wordt wel een bijdrage gevraagd. Aanmelden kan door een mailtje te sturen met naam en het jaar waarin men van school is gegaan naar 100jaar@lingelaar.nl. Meer info op www.lingelaar.nl.