• Commissie Samenleving

    Wim Timmermans

Eigen bijdrage WMO

GELDERMALSEN In West Betuwe moeten WMO-cliënten vanaf 1 januari 2019 per vier weken maximaal 17,50 euro zelf bijdragen. Cliënten met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm worden vrijgesteld. Zij betalen geen eigen bijdrage.

De regeling wordt afzonderlijk vastgesteld in de gemeenteraden in december van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. En kan daardoor vanaf 1 januari worden ingevoerd. In grote lijnen wordt hiermee het Geldermalsens beleid voortgezet. In de begroting van West Betuwe zijn de extra kosten opgenomen die dit met zich meebrengt.