Eigen stek voor jeugd Meteren

METEREN In Meteren komt er een nieuwe Jongerenontmoetingsplek (JOP) bij het Koeriersterslaantje in de wijk Kalenberg.

De gemeente Geldermalsen werkt, onder een aantal strikte voorwaarden, al verschillende jaren actief mee aan het realiseren van Jongerenontmoetingsplekken (JOP). Er wordt gewerkt met tijdelijke plekken omdat de samenstelling en wensen van groepen jongeren regelmatig veranderen. Een tijdelijke JOP biedt de gemeente de mogelijkheid om zo'n voorziening op een ander moment en andere plaats opnieuw te gebruiken.

In het verleden kende het dorp Meteren een JOP aan de Tolhuisenstraat. Deze voorzag langere tijd in een behoefte, maar nadat de toenmalige groep jongeren er niet langer gebruik van maakte, is zij verwijderd. Inmiddels is er sprake van een nieuwe groep jongeren die steeds op verschillende plaatsen in het dorp het onderlinge contact zoeken. Ongeveer 1,5 jaar geleden heeft deze groep bij de gemeente aangegeven ook een JOP te willen. Sindsdien is gekeken naar mogelijke locaties en heeft er uitgebreid overleg plaatsgevonden met de jongeren zelf, politie, brandweer, Dorpsraad Meteren, de jongerenwerker van Mozaïek Welzijnsdienst en met omwonenden.

KOERIERSTERSLAANTJE Inmiddels heeft het college de benodigde procedure in gang gezet (bestemmingsplan/bouwvergunning) om het realiseren van een JOP in een groenstrook bij het Koeriersterslaantje in de wijk Kalenberg mogelijk te maken. Deze locatie is goed zichtbaar waardoor sociale controle mogelijk is. De totale kosten bedragen ongeveer € 13.000,--. De jongeren leveren zelf een actieve bijdrage aan de uitvoering van het werk.

Ook op deze locatie wordt uitgegaan van een tijdelijke JOP voor een periode van vijf jaar. Ieder half jaar wordt met alle betrokkenen geëvalueerd. Naar verwachting staat de JOP er in november/december. De eerste evaluatie vindt plaats in juni 2017.