• Gemeente Geldermalsen

Eigenaren Lingelandjes kijken kritisch naar eigen percelen

GELDERMALSEN Het gebied langs de Linge kenmerkt zich op dit moment door een sterke verkaveling in kleinere percelen. Een groot aantal wordt voor recreatiedoeleinden gebruikt. Volgens de gemeente Geldermalsen is op sommige Lingelandjes een wildgroei ontstaan van allerlei bebouwing en opslag van spullen. Denk daarbij aan schuurtjes, speeltoestellen, bestrating en dergelijke. Dat is soms in strijd met het bestemmingsplan.

In september hebben ongeveer 375 eigenaren van Lingelandjes een brief met toelichtende flyer ontvangen met daarbij de oproep zelf na te gaan wat over het eigen perceel in het bestemmingsplan is vastgelegd. Wat mag er wel en wat mag er niet en hoe heb ik nu mijn eigen perceel ingericht? Hiervoor werd verwezen naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl  Daarna is er op 15 oktober een informatieavond gehouden waarvoor eigenaren zich konden aanmelden. Na aanmelding werd door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) de informatie over het betreffende perceel verzameld. Die informatie was vervolgens de basis voor een inhoudelijk gesprek. In totaal hebben 45 eigenaren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De avond bleek volgens de gemeente een schot in de roos. ,,Alom bestond er waardering voor de zorgvuldige voorbereiding. Er was begrip voor de zorgen van het gemeentebestuur en er bestond bereidheid om kritisch naar de inrichting van het perceel te kijken. Ook werd uitvoerig van gedachten gewisseld over alternatieve oplossingen voor allerlei praktische vragen."

HANDHAVING In 2017 heeft de  ODR langs de Linge geïnventariseerd op welke percelen er sprake is van (een) overtreding(en) van het bestemmingsplan. Daar waar dit het geval is start nog dit jaar een handhavingsprocedure. Die procedure wordt fasegewijs ingezet waarbij telkens een groep percelen wordt aangepakt. De betreffende eigenaren ontvangen een aanschrijving om bijvoorbeeld aanwezige bebouwing te verwijderen dan wel te verlagen of te verkleinen.