• Lingeborgh

Eindexamenleerlingen Lingeborgh presenteren loopbaandossiers

GELDERMALSEN Vierdejaars leerlingen van het vmbo-basis en -kader op ORS Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh, presenteerden hun persoonlijke loopbaandossiers aan een groep trotse toeschouwers. De dossiers bevatten alle ervaringen, loopbaangesprekken en keuzes die de leerlingen de afgelopen jaren hebben doorgemaakt én de basis voor een helder toekomstbeeld.

LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) omvat de ontwikkeling die leerlingen doormaken gedurende hun schoolperiode op het gebied van oriëntatie op hun eigen interesses, motivatie en vaardigheden en op vervolgopleidingen en beroepen. ,,Al vanaf de eerste klas zijn leerlingen hier systematisch mee bezig", aldus Petra Felix, loopbaancoördinator op de Lingeborgh. ,,Ze worden gestimuleerd om na te denken over ervaringen die ze meemaken tijdens de praktijk en lessen op school, maar ook buiten school en tijdens stages. Ze praten hierover met hun docenten en mentor en gebruiken deze ervaringen bij het maken van verdere keuzes."

De persoonlijke loopbaandossiers werden op een creatieve manier gepresenteerd, namelijk door middel van een werkstuk dat de ontwikkeling of het droomberoep van de leerling afbeeldde. ,,Iedereen heeft dit op een heel eigen manier gedaan, wat niet alleen prachtige werkstukken opleverde maar ook persoonlijke en indringende verhalen met uitleg over hun eigen ontwikkeling op de Lingeborgh en hun plannen voor de toekomst", zegt Wayne van Doesburg, decaan op de Lingeborgh. ,,De leerlingen lieten ook merken dat ze in staat waren kritisch naar zichzelf te kijken en daardoor een reëel beeld te hebben van hun competenties en mogelijkheden."

Veranderingen binnen het vmbo hebben vanaf vorig schooljaar gezorgd voor het zogeheten 'nieuwe vmbo'. Hierdoor is er niet alleen meer keuzevrijheid binnen de beroepsgerichte programma's, maar ook meer aandacht voor LOB. Dit verplichte onderdeel is sterk verankerd in de nieuwe examenprogramma's waarin dit jaar voor het eerst examen gedaan is.

De school is trots op de leerlingen die met zoveel enthousiasme en overtuiging over zichzelf en de toekomst praten. Felix: ,,Mede hierdoor zijn we er zeker van dat we positieve, gemotiveerde en zelfstandige jonge mensen aan de maatschappij afleveren."