• Elf Dorpenspel

Elfdorpenspel 2017 Tricht: sociaal en klassiek

TRICHT Direct na de prijsuitreiking van het Elf Dorpenspel in Enspijk begint het radartje van Gijs Brinkman al te draaien. Toen de rookwalmen van het feestgedruis in Enspijk waren gezakt, was Gijs alweer druk bezig om bestuursleden voor de nieuwe organisatie samen te stellen. Het was immers 8 jaar geleden dat Tricht dit spektakel mocht organiseren.

De makkelijkste route was wel om de oud bestuursleden eerst te benaderen. Hiermee was direct de basis gelegd voor de organisatie en met een viertal nieuwe mensen is het bestuur van het Elf Dorpenspel 2017 in Tricht weer compleet. De voorzitter was en is ook dit jaar Rinus van Mourik, die met zijn kennis en ervaring de ideale sturing kan geven aan dit team. Vanuit de vorige organisatie blijft uiteraard Gijs Brinkman met daarbij Mario Müller, Aart Verrips en Theo Nout. Nieuw in de gelederen zijn Jacqueline van Kessel, Petra de Ruiter, Hilbert de Jong en Niels den Hild.

Bij de organisatie van een dergelijk spektakel is het goed om terug te kijken op de afgelopen editie en zo hebben een delegatie van het bestuur van Enspijk en het bestuur van Tricht bij elkaar gezeten om allerlei zaken door te spreken. Ook is er een evaluatie geweest met alle teamcaptains van de dorpen om het spelelement goed te evalueren. Als laatste is het bestuur tijdens een open inloopavond in het Dorpshuis in Tricht in gesprek gegaan met bewoners in Tricht om ook van hieruit wensen te peilen en mensen te enthousiasmeren voor het komende event.

De insteek die de organisatie dit jaar heeft gekozen, is sociaal en klassiek. Hieruit is voortgekomen dat er weer klassieke sterkste man-spellen zijn, leuke spellen voor de zaterdagmiddag en een speciale vrijdagmiddag met oud Hollandse spellen met toepasselijk eten en drinken voor de jongste tot de oudste inwoners van Tricht en omgeving. De donderdagavond bevat dit jaar nog een speciaal spelelement namelijk het touwtrekken voor de teams. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Touwtrekvereniging Erichem. Om het sociale karakter van het Elf Dorpenspel te benadrukken heeft het bestuur besloten om het budget wat overblijft na het event te schenken aan een nader te bepalen lokaal goed doel.

Meer informatie: www.elfdorpenspel.info