• Rutger van Stappershoef
  • Rutger van Stappershoef
  • Rutger van Stappershoef

Enquête over de Lingestreek

GELDERMALSEN Hoe beoordelen bewoners en bezoekers de Lingestreek op dit moment? En wat kan er beter, anders, meer of minder? Deze vragen beantwoordt Stichting Lingestreek aan de hand van een onderzoek. Met dit onderzoek stelt de stichting zich ten doel om inzicht te bieden in de kansen en bedreigingen ten aanzien van recreatie en vrijetijdsbesteding in de Lingestreek en de mogelijkheden daar invloed op uit te oefenen. De hiermee verkregen informatie kan eveneens bijdragen aan de plannen en ambities van ondernemers, overheidsinstanties en andere belanghebbenden binnen de sector van recreatie en vrijetijdsbesteding in de streek rondom rivier de Linge.

Stichting Lingestreek nodigt daarom iedereen uit om de enquête in te vullen. Dat kan via de website www.lingestreek.nl. Onder alle inzendingen wordt als blijk van dank een 'Lingestreek-Verrassingspakket' verloot.

Na verwerking van de onderzoeksgegevens zullen de resultaten aan pers en publiek gepresenteerd worden. De conclusies en aanbevelingen vanuit het onderzoek worden ook gepresenteerd tijdens een workshop 'Gebiedsmarketing Lingestreek' met de aangesloten gemeenten en Waterschap Rivierenland.

Meer info: www.lingestreek.nl