• Ab Donker

Evaluatie jaarwisseling West Betuwe

GELDERMALSEN Het college heeft de jaarwisseling geëvalueerd. Er zijn flinke kosten gemaakt én er zijn resultaten geboekt. De evaluatie wordt gebruikt om de volgende jaarwisseling in goede banen te leiden.

door Wim Timmermans

Er is veel aan gedaan om de jaarwisseling van 2018 naar 2019 in West Betuwe rustig te laten verlopen. De per 1 januari aangetreden burgemeester Harry Keereweer heeft de jaarwisseling geëvalueerd. Die is „beheersbaar verlopen. Maar Oudjaarsnacht blijft een bijzondere, potentieel gevaarlijke en onvoorspelbare nacht." De evaluatie beschrijft de gebeurtenissen tijdens de nacht en geeft aanbevelingen voor de volgende jaarwisseling.

De brandweer moest tijdens de jaarwisseling twaalf keer uitrukken en in de periode ervoor nog eens 32 keer. Er was 17.000 euro schade aan gemeentelijke voorzieningen. En er is voor 46.000 euro uitgegeven aan onder meer extra bewakers, extra cameratoezicht, een pleinfeest in Beesd en kleine subsidies aan dorpshuizen. De evaluatie bevat ook een groot aantal aanbevelingen voor de volgende jaarwisseling. Daarover boog de lokale politiek zich.

Een post van 20.000 euro voor een feest in Beesd, georganiseerd door een lokale ondernemer, kon op weinig waardering rekenen. Petra van kuilenburg (LLB): „Voor 400 mensen. Het staat in geen verhouding tot de subsidie voor andere kernen." Ed van Tellingen noemde het een feest om „iets tegen te gaan wat we niet willen."

Jos Rietbergen (VWB) vond dat het budget beter over de dorpshuizen kon worden verdeeld. Dat vonden bijna alle partijen. Gert Jan van Ochten (VVD) wilde dat het college zich richt op sleutelfiguren en -organisaties in de dorpen. Daarmee moet worden samengewerkt om problemen tijdens de jaarwisseling zo goed mogelijk te voorkomen.

Er ontbrandde een discussie over vuurwerkvrije zones. Het college vindt een goede handhaving een voorwaarde. Maar Arjan Heikoop (SGP) bracht hier tegenin dat er veel goede voorbeelden zijn van vuurwerkvrije zones die juist door een straat, buurt of wijk werden gedragen. „Het staat of valt niet alleen met handhaving."

De evaluatie wordt gebruikt bij de voorbereiding van de volgende jaarwisseling.