• Bas Czerwinski

Experiment bij verkiezingen

GELDERMALSEN Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken doet West Betuwe bij de volgende verkiezingen mee aan een landelijk experiment. Het gaat om het tellen van de stemmen na de verkiezingen op 21 november.

door Wim Timmermans

Tot nu toe worden overal in Nederland na het sluiten van de stembureaus alle stemmen op het stembureau zelf geteld. De tellers hebben er dan al een drukke dag op zitten. Het kost veel tijd en ze zijn vaak pas na middernacht klaar. Daarna voert het centraal stembureau nog wel een controle uit. Maar toch wint de snelheid het nogal eens van de zorgvuldigheid. En dat leidt er weer toe dat er foutjes worden gemaakt.

In het kader van een speciale experimentenwet wordt op rijksniveau gekeken hoe dit beter kan. Dat zal onder andere bij de raadsverkiezingen in West Betuwe gebeuren. Na de sluiting van de stembussen wordt een voorlopige telling uitgevoerd. Op de verkiezingsavond worden de stemmen op de partijen geteld. Dat levert een voorlopige uitslag op.

De volgende dag wordt dan in sporthal de Randhorst alles geteld. Door frisse tellers en zonder tijdsdruk. Dan is er donderdag 22 november een volledige uitslag bekend: het aantal stemmen per partij en de voorkeursstemmen op individuele kandidaten.