• Foto: Jan Willem Keij

Extra controle op zwerfafval scholieren Geldermalsen in april

GELDERMALSEN In april zal er extra gecontroleerd worden op het verspreiden van zwerfafval. De controles vinden plaats in opdracht van de gemeente en worden uitgevoerd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van Avri. Er zal met name gecontroleerd worden op de zogenaamde 'snoeproutes' van de school naar de winkels en het station.

De BOA's zullen optreden wanneer zwerfafval op straat of in de berm wordt gegooid. Overtreders kunnen een boete verwachten. Boetes bedragen €65 voor jongeren onder de 16 en maar liefst €130 voor 16 jaar en ouder. Leerlingen worden via de scholen op de hoogte gebracht van de extra handhaving.

In opdracht van de gemeente en in samenwerking met De Lingeborgh heeft Avri afgelopen november voorlichting gegeven over zwerfafval aan alle tweede klassen. Ook toen werd er extra gecontroleerd op de verspreiding van zwerfafval. Gelukkig hoefden er destijds geen boetes te worden uitgedeeld.

De gemeente en De Lingeborgh vinden een schone leefomgeving belangrijk. Zwerfafval wordt door veel inwoners als een grote ergernis ervaren. Het ziet er slordig uit, leidt tot verloedering en geeft een onveilig gevoel. Ook is het ongezond voor mens en dier en zorgt het voor milieuverontreiniging.

De gemeente Geldermalsen en Avri benadrukken tegenover leerlingen dat het belangrijk is om met z'n allen 'onze buurt, onze stad, onze wereld' schoon te houden. Zij hopen dat voorlichten en aanspreken voldoende effect heeft. Maar bij moedwillige vervuiling van de straat zullen handhavers daadwerkelijk optreden.