• Waterschap Rivierenland

Extra pompen vanaf de grote rivieren

GELDERMALSEN Waterschap Rivierenland doet er alles aan om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden. Op verschillende plekken plaatsen ze daarvoor extra pompen. In het hele gebied maaien ze de watergangen extra. Door een extreme en aanhoudende droogte kunnen er watertekorten ontstaan in de kleinere vertakkingen van het watersysteem. Hieronder een indruk van wat het Waterschap Rivierenland per regio doet om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden.

De Betuwe krijgt water via de Linge. Bij Doornenburg pompt Waterschap Rivierenland normaal gesproken water uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge. Om dit bij de dalende rivierstand te kunnen blijven doen, hebben ze de positie van gemaal 'de Pannerling' aangepast. Het gemaal is verder in de rivier gelegd.

Langs de Nederrijn pompen ze normaal gesproken water in bij het Kuijkgemaal bij Randwijk. Rijkswaterstaat houdt het waterniveau in de Nederrijn hoog genoeg, zodat Waterschap Rivierenland nog water kan inlaten.

Bij de waterinlaat Bonte Morgen bij Ingen zijn twee extra pompen geplaatst. Vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal zetten ze een extra pomp in bij Ravenswaaij. Bij Culemborg wordt extra water vanaf de Lek naar de sloten in de wijk Parijsch gepompt.

 

Ook de Vijfheerenlanden zijn onderdeel van het stroomgebied van de Linge. Hier nemen ze maatregelen om water zo lang mogelijk vast te houden. Bij het Kolff-gemaal in Hardinxveld hebben ze een schuif met pompen geplaatst, zodat we water uit de Merwede naar het kanaal van Steenenhoek kunnen pompen.

Het waterschap heeft aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd om op het Merwedekanaal spaarzaam te schutten bij de sluizen in Vianen en Gorinchem. Dat bespaart per keer veel water uit de Linge en het Merwedekanaal. Daardoor kunnen de wachttijden voor de scheepvaart oplopen.

 

Het Land van Altena krijgt water uit de Maas en de Afgedamde Maas. Dat gebeurt bij Genderen, Peerenboom, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Ook hier zakt het water op hoge gronden weg.

 

Door de vele beregening komt het water in de Tielerwaard niet tot aan de hogere gronden in de buurt van de Waaldijk. Daarom pompen ze in de buurt van Geldermalsen zo veel mogelijk water de polder in vanuit de Linge.