• Via Google maps

Feestelijke inwijding nieuwe kapel Rhenoy

RHENOY Fred Hogenelst, pastoor van de Suitbertusparochie, wijdde zondag 14 augustus de nieuwe kapel 'Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming' aan de Rhenoyseweg in Rhenoy feestelijk in. Het St. Ceciliakoor zorgde voor de muzikale omlijsting.

De nieuwe kapel is tot stand gekomen, nadat de parochiekerk in Rhenoy aan de eredienst werd onttrokken. Vanuit het parochiebestuur is destijds de beslissing genomen om een kapel te bouwen ter ere van de H. Maagd Maria. Deze is gebouwd naast de voormalige kerk, die nu in gebruik is als Herinneringshuis 'De Einder' en staat tegen de het rk begraafplaats aan.

In de kapel zijn elementen van de oude kerken terug te vinden. Centraal in de kapel staat het beeld van 'Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming' met het kindje Jezus. Dit beeld is zorgvuldig gerestaureerd en geprepareerd om de weersinvloeden tegen te gaan. Aan de wanden treft men tien zogenaamde 'Apostelkruisjes' aan, verwijzend naar het bijbelse boek 'Openbaring 21' waar sprake is van de twaalf poorten van het nieuwe Jeruzalem, symbool van de alomvattendheid van het heil in de eindtijd, waarheen de Kerk op aarde op weg is. De fundamenten van deze nieuwe stad zijn de twaalf apostelen, die het heil van de eindtijd verkondigd hebben. Helaas zijn er in het verleden twee kruisjes verloren gegaan. In de achterwand van de kapel is boven het beeld van de H. Maagd Maria een glas-in-lood-raam geplaatst in een rond venster. Centraal daarin staat een witte lelie Reeds in de oudste culturen gold de witte lelie als symbool van licht, alsmede van vrede, opstanding en koninklijke waardigheid. Zij wordt aangeduid als een tedere bloem. Deze bloem geldt bij uitstek in de christelijke cultuur als het symbool voor de reinheid, de maagdelijkheid en de ongehuwde levensstaat. Op een van de zijwanden treft men een fotocollage van foto's aan van voorwerpen uit de oude Rhenoyse kerken.

Na afloop van de feestelijke plechtigheid was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, de kapel te bewonderen en eventueel een kaarsje op te steken.