• Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen

Feestelijke opening fusie dorpsscholen Buurmalsen en Tricht

TRICHT De fusie van de dorpsscholen van Tricht en Buurmalsen, officieel met ingang van komend schooljaar, werd maandagochtend 15 juli feestelijk ingeluid. Onder toeziend oog van alle ruim 160 leerlingen, veel van hun ouders en grootouders en het team van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel werd het logo van basisschool De Malsenburg uit Buurmalsen aan de muur van basisschool Op 't Hof in Tricht bevestigd. Daarna was er kinderchampagne voor alle kinderen om te toasten op hun nieuwe school. En begon vervolgens de laatste week van dit schooljaar waarin alle leerlingen uit Tricht en Buurmalsen samen in Tricht naar school gaan.

De fusie mag een historisch en voor met name inwoners van Buurmalsen bitterzoet moment genoemd worden. Immers, dat dorp verliest haar school. Het fusietraject verliep dan ook niet helemaal zonder slag of stoot. Niet alleen de fusie zelf, ook de gekozen nieuwe plek voor de nog te bouwen school leverde aardig wat onrust op. Vooral nadat de gemeente Geldermalsen vorig jaar in beide dorpen een enquête deed uitgaan waarbij inwoners werd gevraagd een voorkeur uit te spreken. Die enquête werd in eerste instantie lang niet overal huis aan huis bezorgd, een nieuwe enquête zorgde voor verwarring. Toen als favoriete plek een boomgaard tussen beide dorpen in naar voren kwam zorgde dat in Tricht, waar men zich vooralsnog niet zo druk maakte over de fusie, voor onrust. De gemeenteraad kreeg tientallen handtekeningen van Trichtse ouders aangeboden die zich tegen deze locatie, op Buurmalsens grondgebied, keerden. Immers, niet alleen in Buurmalsen verdwijnt daarmee de school uit het dorp, het dorp Tricht zou hetzelfde gaan overkomen. Het college van burgemeester en wethouders bleef echter, ook ondanks bezwaren van direct omwonenden en zorgen over de verkeersveiligheid, vasthouden aan de plek tussen beide dorpen in. Even leek de van oudsher bekende rivaliteit tussen de twee dorpen op te laaien.

MOEILIJKE BESLISSING ,,De toekomst van De Malsenburg werd steeds onzekerder'', vertelt Evert de Vries. Hij is tot eind van dit schooljaar nog directeur van de Buurmalsense school. ,,Langer wachten met fuseren zou het alleen maar ingewikkelder maken, dan wordt er op een gegeven moment voor je besloten, nu staan we nog zelf aan het stuur en komt er iets nieuws voor beide scholen samen wat weer goed is voor beide dorpen.'' Over 10 jaar is iedereen dat gewend, is zijn overtuiging, maar hij geeft toe dat het wel een moeilijke beslissing was. ,,Gelukkig heeft hier in Buurmalsen iedereen toch het hoofd redelijk koel gehouden en kozen bijna alle ouders voor de fusieschool''. Dat betekent dat de komende jaren, totdat er een nieuwe school gebouwd is, ruim 30 kinderen uit Buurmalsen in Tricht in het gebouw van Op 't Hof naar school gaan.

Voor er gebouwd kan worden moet nog wel het bestemmingsplan gewijzigd worden en daartegen kunnen nog bezwaren ingediend worden. Daarnaast wordt de bouw duurder dan eerder werd gedacht, de financiering is dan ook nog niet rond. Dit najaar buigt de gemeenteraad van de inmiddels nieuwe gemeente West Betuwe zich hierover. Jeroen Goes, directeur van de overkoepelende stichting Fluvium voor openbaar onderwijs, heeft er echter alle vertrouwen in dat er voor de kinderen van Tricht en Buurmalsen een nieuwe toekomstbestendige school gebouwd gaat worden.

AFSCHEID Vorige week werd in Buurmalsen al uitgebreid bij het verdwijnen van de school uit het dorp stilgestaan. Onder andere met een druk bezochte receptie voor de onderwijzeressen Anneke Spaapen en Aaf Bronts die respectievelijk 45 en 40 jaar in Buurmalsen werkten. Voor veel bezoekers was het niet alleen afscheid van de juffen maar ook van hun eigen oude vertrouwde schoolgebouw. Juf Anneke gaat met pensioen, juf Aaf gaat met de Buurmalsense leerlingen mee naar de school in Tricht, toevallig ook het dorp waar zij woont. Jeroen Goes is daar ontzettend blij mee. ,,De rol van de leerkracht is voor iedere ouder en elk kind van betekenis. Ons vak is een van de meest belangrijke beroepen die er zijn. Als kind moet je het geluk hebben op het juiste moment de juiste persoon tegen te komen. Dat zijn Anneke en Aaf voor heel veel kinderen geweest. Er komt veel ervaring van de Malsenburg mee naar Tricht en door het speciale fusiebudget zitten we wat personeel betreft langer tijd ruim in ons jasje.''

Margreet van Iterson, directeur van de Trichtse fusieschool, erkent dat het best een spannende dag was. ,,Het is wel de vraag wie het 't meest spannende vond, de ouders of de kinderen. In feite kennen veel kinderen elkaar al''. Peuterspeelzaal 't Beldertje in Tricht wordt bezocht door peuters uit zowel Tricht als Buurmalsen, dat gaat ook op voor de gymlessen van de Trichtse gymvereniging OSO. Van de vroegere strijd tussen de Buurmalsense Fanfare Wilhelmina en Trichtse Harmonie OZOD is al jaren geen sprake meer. Muzikanten spelen over en weer in elkaars orkest en onlangs nog werd een gezamenlijk zomeravondconcert gehouden bij het Dorpshuis in Tricht. Ook van de spelweek Tricht-Buurmalsen die al sinds eind vijftiger jaren van de vorige eeuw jaarlijks gehouden wordt kennen veel kinderen elkaar. Bovendien zijn ter voorbereiding op de overstap naar Tricht de leerlingen uit Buurmalsen de afgelopen tijd diverse keren in Tricht op school geweest en kregen daar samen met hun nieuwe klasgenoten les. ,,Kinderen zijn snel gewend, de meesten vinden het al heel normaal''.