• Het Leidsche Hoeven klompenpad werd vorig jaar geopend

    Ab Donker

Feestelijke oplevering natuurgebied Leidsche Hoeven in Tricht

TRICHT Vrijdag 14 juni wordt het natuurgebied Leidsche Hoeven in Tricht officieel opgeleverd. Het begon in 2014 met wensen en ideeën om het natuurgebied de Regulieren van Het Geldersch Landschap en Heerlijkheid Mariënwaerdt met elkaar te verbinden. Nu 5 jaar later is dat gerealiseerd. Mede dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van eigenaren is er een prachtig stuk natuur aangelegd.

Deze nieuwe natuurlijke verbinding zorgt ervoor dat planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. In het gebied zijn natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd. De bestaande bossen, eendenkooien en het hakhout hebben een natter karakter gekregen, landbouwgrond is omgevormd naar natuur en de vruchtbare bovengrond is afgegraven. Zo zijn optimale omstandigheden gecreëerd voor de terugkeer van plantensoorten van vochtige en bloemrijke hooilanden, zoals dotterbloem, zwanenbloem, grote boterbloem en in de laagste delen waterviolier en krabbenscheer. Leidsche Hoeven wordt een paradijs voor vlinders, libellen, bijen en vogels. Maar ook voor bijvoorbeeld de kamsalamander en de beschermde heikikker. Het natuurgebied is klaar voor de komst van inwoners en recreanten, want het Leidschehoevenpad is weer open voor publiek.

DOTTERBLOEMHOOILAND Alle aanwezigen zaaien vrijdag samen dotterbloemhooiland in. Een bijzondere rol daarbij krijgen Frans Van Verschuer van Heerlijkheid Mariënwaerdt, Hans Heikoop oprichter van Natuurbeleving Leidsche Hoeven, wethouder Rutger van Stappershoef van gemeente West Betuwe, programmamanager Natuur en Landschap Ernst Boere van provincie Gelderland en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland.