• Louis van Oort

Flinke tekorten nieuwe gemeente West Betuwe

GELDERMALSEN Niet alleen Tiel worstelt met tekorten op de uitgaven voor zorg, ook wel het sociaal domein genoemd. De eerste bestuursrapportage van de nieuwe gemeente West Betuwe laat zien dat er 2,25 miljoen bij moet, die uit de daarvoor beschikbare reserves worden gehaald.

De gemeenteraad krijgt er in zijn vergadering van 25 juni een voorstel over.

Daarin wordt beschreven dat het gaat om een gedeeltelijke opvang van de tekorten. Naar verwachting zal er steeds geld bij moeten, het college van B en W verwacht er jaarlijks 500.000 euro uit de algemene middelen bij te moeten lappen. Het raadsvoorstel bevat dan ook een opdracht voor het college: neem maatregelen, want de rijksvergoeding is niet voldoende.

En even los van de tekorten op zorg en sociale bijstand: West Betuwe stevent nu al op een tekort af van ruim 1,5 miljoen euro over 2019.