Fors minder schade gemeentelijke eigendommen jaarwisseling Geldermalsen

GELDERMALSEN - De overgang van 2014 op 2015 is in de gemeente Geldermalsen 'relatief' rustig verlopen. Na afloop van een brede inventarisatie blijkt de totale schade aan gemeentelijke eigendommen rond deze jaarwisseling mee te vallen. Ging het bij de overgang 2013/2014 nog om een bedrag van € 8.470,--, dit keer stopt de teller bij 'slechts' € 1.700,--.

Net als voorgaande jaren heeft het gemeentebestuur de nodige preventieve maatregelen getroffen om de schade tot een minimum te beperken. Die maatregelen (kosten circa € 16.000,--), blijken effectief te zijn. Het gaat hier om: tijdelijk weghalen van parkeermeters, banken, vuilnisbakken etc.; actieve voorlichtingscampagnes van gemeente, politie en brandweer; subsidiëring festiviteiten in dorpshuizen; inzet van de politie en beveiligers rond en tijdens de jaarwisseling.

Het is niet bekend hoeveel schade er is aangericht aan particuliere eigendommen en eigendommen van bedrijven en instellingen.