Fruitmasters groeit in 2014

GELDERMALSEN De Coöperatie Koninklijke FruitmastersGroep U.A. heeft donderdag 23 april tijdens de Algemene Ledenvergadering haar cijfers gepresenteerd over 2014. Het afgelopen jaar stond in het teken van groei in areaal en volume en groei in de centrale dienstverlening. Onder het motto 'met vernieuwing onderweg' investeerde Fruitmasters in innovatie, duurzaamheid en in de ontwikkeling van nieuwe en bestaande afzetmarkten.

Het ledenvolume groeide bij Fruitmasters met 35% ten opzichte van 2013 vanwege de grote oogst en de toename van nieuw areaal. Daarnaast was er een sterke toename in vraag naar de centrale diensten: het bewaren, sorteren en verpakken van product. Doordat telers gebruik maken van deze kernactiviteiten van Fruitmasters, kunnen zij zich beter concentreren op de teelt.

Fruitmasters heeft in 2014 geïnvesteerd in verduurzaming, waarbij innovatie en efficiëntie voorop staan. Zo is er een waterzuiveringsinstallatie aangeschaft waarmee 75% water wordt bespaard en de operationele kosten worden gereduceerd. Daarnaast is er in 2014 verder geïnvesteerd in het ombouwen van de koelhuizen voor het gebruik van het milieuvriendelijk koelmiddel ammoniak. Dit levert een hoger rendement omdat het energieverbruik met 15% daalt. De energie die bij Fruitmasters wordt gebruikt bestaat voor 100% uit groene stoom. De duurzame maatregelen dragen eraan bij dat er steeds minder energie nodig is.

CHINA Het ontwikkelen van conceptrassen is een belangrijke pijler van de afzetorganisatie. De conceptappel Kanzi® vierde zijn 10-jarig jubileum en de nieuwe conceptpeer is positief ontvangen zo blijkt uit de geplande aanplant voor het komende jaar. Ook in de overige productgroepen richt de organisatie zich op vernieuwing, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van aardbeiendoordragers.

In 2014 betrad Fruitmasters nieuwe afzetmarkten zoals China en inmiddels heeft de coöperatie markttoegang tot Brazilië en Canada. Fruitmasters ontwikkelde een verpakking met een sterk Hollands imago om zich te onderscheiden in deze verre afzetgebieden.

RESULTAAT Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 april zijn de resultaten over 2014 gepresenteerd en door de leden goedgekeurd. 2014 was een jaar van uitersten. Fruitmasters kijkt terug op een mooi en tevredenstellend seizoen voor de productgroepen zachtfruit en houtig kleinfruit. Voor steenfruit was het een moeilijk seizoen door het weer en het steeds groter wordend effect van de Suzuki-fruitvlieg. Het hardfruitseizoen 2014/2015 startte met een volle oogst. Door de Russische boycot raakte de Europese markt overvol met product dat normaliter naar de Russische federatie zou worden geëxporteerd. De boycot drukte hierdoor op het resultaat van onze leden en daardoor ook op het bedrijfsresultaat van Fruitmasters: enerzijds vanwege lagere opbrengsten en anderzijds door extra kosten die gemaakt werden om de leden te faciliteren om deel te nemen aan de noodfondsen. De omzet daalde om die reden met 8%. Desondanks heeft Fruitmasters een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) gerealiseerd van € 3,9 miljoen en een netto resultaat van €38.000.

Fruitmasters is een coöperatie van ruim 450 fruittelers die als afzetorganisatie Nederlands kwaliteitsfruit direct van de bron levert aan eindafnemers in binnen- en buitenland. Fruitmasters heeft als doel de hoogst haalbare prijs tegen de laagst mogelijke kosten voor haar leden te realiseren. Fruitmasters is een facilitair en logistiek centrum voor koeling, sortering en verpakking van fruit.