• Jeroen Goes vertelt over het belang van kwalitatief goed onderwijs

    Rita Boer-Rookhuiszen

Fusie scholen Tricht en Buurmalsen besproken

GELDERMALSEN Zo'n vijftig inwoners uit de dorpen Tricht en Buurmalsen waren 7 februari op uitnodiging van de stichting Fluvium voor openbaar onderwijs naar het gemeentehuis in Geldermalsen gekomen om over de toekomst van de basisscholen in beide dorpen te spreken. Om kwalitatief goed onderwijs te behouden, met name voor kinderen in Buurmalsen, kiest Fluvium voor een fusie en ook voor nieuwbouw.

Voor met name inwoners uit Buurmalsen was dat wel even schrikken. Hoewel een locatie nog onderwerp van onderzoek is, maakten zij zich grote zorgen over de leefbaarheid van het dorp als er geen school meer in de dorpskern zelf zou staan. ,,Als ze twintig jaar geleden hier huizen hadden gebouwd was dit probleem er nu niet geweest'', was een van de reacties.

Er werden beschuldigende vingers richting de gemeente gewezen. Jeroen Goes, bestuursvoorzitter van Fluvium, gaf aan dat de fusie niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Aan de samenwerking tussen beide scholen wordt al twee jaar gewerkt. Ouders van leerlingen zijn hierbij betrokken via de medezeggenschapsraden, nieuwsbrieven, ouderplatforms en ouderbijeenkomsten. ,,Wij streven als Fluvium zo dichtbij mogelijk onderwijs na, maar als een school onder de zestig leerlingen zakt en de prognoses voor de toekomst ongunstig zijn zoals nu in Buurmalsen kun je dat niet op z'n beloop laten.''

MALSENBURG De leerlingenprognoses voor basisschool de Malsenburg in Buurmalsen zien er al langere tijd niet rooskleurig uit. Relatief veel ouders in dit dorp kiezen voor het reformatorische onderwijs. Van de 100 kinderen in de basisschoolleeftijd gaan er 40 buiten het dorp naar school. Daarmee komt de kwaliteit van het onderwijs en de instandhouding van de school in gevaar. ,,Fuseren kan niet zonder alle inwoners erbij te betrekken, dat heeft de gemeente ook aangegeven. Vandaar deze avond. Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar waar die nieuwe school zou moeten komen en waarmee we daarbij rekening zouden moeten houden.''

Alle aanwezigen konden punten aandragen die zij belangrijk vinden. De verkeersveiligheid was er daar één van. Immers, waar de nieuwe school ook komt, er zullen altijd kinderen de nieuwe Rondweg van Tricht die in verband met de spoorverbreding wordt aangelegd moeten oversteken. Goes hoopt dat de gemeenteraad dit najaar een besluit zal nemen over nieuwbouw.