• Jaap Andriesse

    André van der Vlerk

GBN heeft het gehad met Andriesse

NEERIJNEN Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) heeft geen vertrouwen meer in het functioneren van PvdA-wethouder Jaap Andriesse.

De oppositiepartij diende donderdagavond een motie van wantrouwen tegen hem in. GBN houdt Andriesse verantwoordelijk voor de voorlopig gestrande doorstart van kinderdagverblijf Dikkie Dik in Ophemert.

Donderdag onthield de raad steun aan een initiatiefvoorstel van GBN om Dikkie Dik met subsidiegeld alsnog te redden. Uit recente cijfers van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG) blijkt echter dat het aantal peuters in het dorp te laag is om op een gezonde manier een peuterspeelzaal te runnen.

GBN is boos hierover. Eind vorig jaar haalde Dikke Dik nog wel de vereiste drempelaantallen. Vervolgens werd er in januari een subsidieaanvraag ingediend die de raad nooit heeft bereikt. Bij gebrek aan vertrouwen in de politiek zijn inmiddels weer veel ouders afgehaakt waardoor de aantallen nu onder de subsidiekaders van de gemeente liggen, voerde GBN-fractieleider Petra van Kuielnburg aan.

'We hebben het helemaal gehad' stond boven het persbericht van de oppositiepartij. Van Kuilenburg: ,,De wethouder heeft de raad niet tijdig geïnformeerd, wij vragen ons af of alle beschikbare informatie is verstrekt, er staat spanning op de wijze hoe door hem is gecommuniceerd en hij wacht ontwikkelingen passief af. Deze werkwijze is ook van toepassing op andere dossiers uit zijn portefeuille. Hij heeft zijn politieke antenne ontoereikend gebruikt en schendt daarmee het vertrouwen van inwoners van Neerijnen."

Geen enkele partij stond achter de motie van wantrouwen. Wouter Kurpershoek van Voor Neerijnen noemde de dossierkennis en vasthoudendheid van zijn oppositiegenoot "jaloersmakend", maar hier sloeg GBN de plank mis. ,,Laten we discussie voeren op basis van feiten. Nu zet u het zwaarste middel in waarmee u de boosheid van burgers onnodig voedt en het discussiepunt vervuilt."

Andriesse zei dat de deur voor de peuterspeelzaal nog open staat zodra uit een nieuwe inventarisatie blijkt dat er genoeg belangstelling bestaat. Dikkie Dik heeft 12.000 euro nodig, dit is inclusief een GGD-keuring van een lokaal in het beoogde onderkomen in de Prins Willem Alexanderschool.

GBN houdt de motie van wantrouwen aan. Van Kuilenburg kondigde aan haar onvrede binnenkort te onderbouwen met feiten.