• Remko de Waal

Geen haast met 0-meting windmolens

GELDERMALSEN In juni 2017 riep de raad van Geldermalsen het college op om een 0-meting te doen van de totale geluidsoverlast in het gebied rond de beide nieuwe windmolenparken. Vooralsnog laat de meting op zich wachten.

door Wim Timmermans

Het college van Geldermalsen gaat zich er voor inspannen dat de totale geluidsbelasting van omwonenden van de geplande windmolenparken bij de Avri en de A15 wordt gereduceerd. Er komt een 0-meting van de totale geluidsbelasting. Ook zal het college de GGD om advies vragen over gezondheidsaspecten van geluidsoverlast. Dat is de strekking van een overgenomen motie van de SGP in juni 2017. Namens het college bracht wethouder Ronald van Meygaarden (DB) verslag uit over de resultaten tot nu toe.

Er is met Rijkswaterstaat overlegd in de hoop dat Rijkswaterstaat de 0-meting zou uitvoeren. Het bleek valse hoop. Rijkswaterstaat berekent geluidsoverlast met computermodellen. En blieft geen 0-meting op haar bord. De gemeente moet nu zelf aan de bak. Maar de kosten zullen fors zijn. Te zijner tijd zal een concreet voorstel volgen.

NEGATIEVE GEZONDHEIDSEFFECTEN Er is overleg geweest met de GGD, die wijst op negatieve gezondheidseffecten van geluidsoverlast. Overdag overstemt verkeerslawaai het geluid van de turbines. Wanneer dat niet het geval is, blijkt turbinegeluid veel meer hinderlijk dan verkeerslawaai. De GGD adviseert de gemeente gezondheidsaspecten van geluidsoverlast in haar beleid mee te nemen.

Vorige week kwam de 0-meting ter sprake bij het raadsdebat over de zuidelijke aftakking van de Betuwelijn en de Zuidwestboog bij Meteren. De commissie voor de MER heeft ProRail opgedragen in het gebied een onderzoek naar de totale geluidsbelasting van de beoogde molens, de snelweg en de spoorlijnen te doen.

Ronald van Meygaarden ziet nu mogelijkheden de 0-meting daarin mee te nemen „zodat het ons geen geld kost." Commissieleden Klaartje de Heus (DB) en Henk van Heusden (CDA) reageerden verheugd. Gerard Kievit (SGP) was kortaf. Hij is „blij dat er door de discussie over de zuidwestboog een gemeten signaal komt. Maar de motie is al een jaar oud. Ik roep de wethouder op nu zo snel mogelijk te komen met gemeten waarden."

In december rapporteert Ronald van Meygaarden opnieuw.