• Menno Spiekerman

Geen hondenbelasting West Betuwe

GELDERMALSEN De nieuwe gemeente West Betuwe gaat geen hondenbelasting innen. Dat heeft het West Betuwe Beraad uitgesproken bij de behandeling van het Belastingplan West Betuwe. Pas eind 2018 worden de definitieve tarieven door de drie gemeenteraden vastgesteld in concrete belastingverordeningen.

Door Wim Timmermans

Op dit moment worden er in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen zeventien verschillende belastingen geïnd. Voorbeelden zijn de Onroerende Zaken Belasting, Hondenbelasting, liggelden voor woonschepen, en toeristenbelasting. De totale belastingopbrengst voor West Betuwe is iets meer dan 31 miljoen euro.

De belastingen zijn besproken in het West Betuwe Beraad. Ze zullen worden geharmoniseerd: in de nieuwe gemeente moeten vanaf 1 januari 2019 de belastingen overal gelijk zijn. Uitgangspunt is dat de totale belastingopbrengst gelijk blijft.

Namens de SGP stelde Dries Mulder voor de Hondenbelasting te schrappen. In een plattelandsgemeente als West Betuwe is de overlast door honden relatief laag. Ook zorgen honden ervoor dat hun baasjes bewegen, elkaar ontmoeten en dat mensen minder eenzaam zijn. De opbrengst per burger is ongeveer 5,29 euro; dat staat bijvoorbeeld gelijk met een OZB-verhoging van één procent. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Enthousiast geworden diende Dries Mulder meteen een voorstel in om ook de Parkeerbelasting af te schaffen. Die wordt alleen in Geldermalsen geheven. Als een belasting maar in één van de huidige Westbetuwse gemeenten wordt geheven, wordt die in principe afgeschaft. Mulder stelde blauwe zones voor om zo de ondernemers te steunen. Deze beslissing werd vooruitgeschoven naar later dit jaar.

Een verontwaardigde Rijk van de Wardt (PvdA) wees erop dat de rioolrechten in West Betuwe door de gebruikers moeten worden betaald. In Neerijnen betalen nu de eigenaren. „Dat gaat de huurders van woningbouwverenigingen veel geld kosten." Stuurgroeplid en wethouder Neerijnen Rian Verwoert (VVD) erkende het probleem. Er wordt al met de woningbouwverenigingen gesproken over oplossingen.

Rian Verwoert benadrukte dat nu alleen de verschillende vormen van belastingheffing ter discussie staan. De tarieven worden eind dit jaar voorgelegd. De totale belastingsom blijft gelijk. Dus schrappen van de hondenbelasting betekent dat er andere inkomsten nodig zijn of dat de ambities moeten worden bijgesteld.