• Koen van Weel

Geen steun in Neerijnen voor energieplan 

NEERIJNEN Neerijnen wil in 2030 net als de fusiepartners Geldermalsen en Lingewaal een energieneutrale gemeente zijn. Maar nu al een plan van aanpak lanceren is te voorbarig. Tot dat oordeel kwam vorige week een raadsmeerderheid die een oproep tot zo'n plan van aanpak van PvdA en Voor Neerijnen afschoot.

Volgens SGP, CDA, VVD en Gemeentebelangen is de vorige maand in het herindelingsontwerp opgenomen ambitie om in 2030 energieneutraal te werken voor nu voldoende. Een plan van aanpak op initiatief van gemeente Neerijnen stuit op procedurele bezwaren, vond CDA-fractieleider Adriaan Hakkert. Hij was erop tegen om tussentijds de spelregels aan te passen. De afspraak in het herindelingsontwerp is wat hem betreft "knalhard". Bij een eerstvolgend collegevoorstel zal de raad beoordelen of de uitvoering in lijn ligt met de afgesproken ambitie. SGP-fractievoorzitter Jos van Manen nam de woorden "overbodig" en een "oplossing voor een niet bestaand probleem" in de mond. "Als je een ambitie uitspreekt, is het logisch dat je er in het verdere traject gevolg aan geeft."

PvdA en Voor Neerijnen hadden wel met een plan van aanpak willen beginnen, dit in samenwerking met burgers en ondernemers. Wouter Kurpershoek (VN) vreest voor vrijblijvendheid en sprak van een extra boodschap naar de burgers. "Ik begrijp niet wat er mis mee is om een grote plus achter de ambitie te zetten. Dat we in feite zeggen: dit thema is zó belangrijk dat we al een begin van een plan willen maken."

Burgemeester Harry de Vries waardeerde de motie, ondanks gebrek aan steun vanuit de raad. "In het herindelingsontwerp staat (inderdaad) de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, maar de weg ernaar toe staat niet beschreven. Ik zie het als een sympathieke motie die ons de komende anderhalf jaar in drie gemeenteraden de gelegenheid geeft om over energieneutraal te spreken. De motie kan ook worden beschouwd om het thema duurzaamheid expliciet te noemen."