• Het Stroomhuis

Geld struikelblok voor verkiezingsavond Stroomhuis

NEERIJNEN Het verkiezingsdebat dat op 4 maart als opwarmertje voor de Statenverkiezingen zou worden gehouden in Het Stroomhuis, is afgeblazen. Politieke partijen hebben geen trek in een bijdrage van 75 euro.

Volgens woordvoerder Piet van Wesemael van Het Stroomhuis hebben partijen met elkaar afgesproken om uit principe geen geld neer te tellen voor het verkiezingsdebat. Deze eensgezindheid leidt hij af uit het feit dat e-mails hierover onderling aan alle fracties werden uitgewisseld. Van de twaalf partijen die op de oorspronkelijke verzendlijst van Het Stroomhuis stonden, was uiteindelijk niet één partij bereid om de gevraagde bijdrage te betalen. "Als een soort kartel blijken ze dit initiatief te torpederen."

PvdA Gelderland heeft geen trek om de portemonnee te trekken omdat Het Stroomhuis de enige organisator zou zijn die partijen om een bijdrage vraagt. Sommige kleine partijen stonden niet afzijdig tegenover een bijdrage, blijkt uit e-mailwisselingen met Het Stroomhuis. Zo stelde Lokaal Belang Gelderland voor om het bedrag te verlagen tot 25 euro. De partij wees Van Wesemael erop dat kleine partijen, in tegenstelling tot landelijk actieve partijen, niet in de luxe positie verkeren om de bijdrage te financieren van overheidssubsidie.

Het Stroomhuis kon maximaal 200 belangstellenden kwijt: 100 op de bovenverdieping en 100 op de benedenetage. Het cultuurcentrum was van plan om een scherm te huren dat bezoekers beneden in staat zou stellen om het debat boven te volgen. De mogelijkheid om kosten door middel van entreegeld deels af te wentelen op bezoekers, zou afbreuk hebben gedaan aan het animo voor de politieke avond, denkt Van Wesemael.

Het Stroomhuis zal in de toekomst zo goed als zeker niet meer als debatleider optreden. Voorafgaand aan de afgelopen twee gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2011 was er wel een debat in het Neerijnense ontmoetingsgebouw. Overigens bleven vier jaar geleden volgens Van Wesemael enkele uitstaande rekeningen onbetaald.