• Louis van Oort

Geldermalsen blijft financieel gezond en heeft geld voor leuke dingen

GELDERMALSEN De gemeente heeft een wat saaie boekhouding. Maar solide en op orde vinden B en W prima. Vooruitkijkend naar 2017 en verder zien ze weliswaar steeds wat risico's, maar die zijn beheersbaar door een extra buffer aan te leggen. Tegelijk is er geld voor kunstgrasvelden, goedkoper parkeren, betere jeugd-GGZ en verbeterde schuldhulpverlening.

door Walter Post

@Raadsverslaggev

In de Kadernota 2016 die de gemeenteraad in juni behandelt geven B en W inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente en nieuw beleid voor 2017 en verder. Het geeft kaders aan voor de bestuurders, waarop ze een nieuwe begroting kunnen timmeren.

De risico's zitten in een paar terreinen, waarvan de sociale regelingen WMO en Jeugdzorg belangrijke zijn. Dat zijn namelijk open-einde regelingen waarvoor de gemeente zelf opdraait als het ontvangen rijksgeld hiervoor op is. Bovendien worden wettelijke regelingen nogal eens veranderd, evenals de vergoedingen zelf. Bovendien kan de Participatiewet de gemeente meer gaan kosten en ook Lander, het werkvoorzieningschap. Met nog een paar zulke zaken, denken B en W aan extra risicodekking zo'n 600.000 euro per jaar nodig te hebben. Die willen ze aan de renteopbrengst van bestaande reserves onttrekken in plaats van de opbrengst erbij te voegen. De risico's op nog niet verkochte grond vallen hier overigens niet onder, maar het college toont zich zowel qua woningbouw als in de uitgifte van bedrijfsgrond optimistisch.

Er zitten nog meer 'leuke dingen' in de nota: het is de bedoeling in 2017 vier kunstgrasvelden aan te leggen in Beesd (VV Beesd), Geldermalsen (GVV), Meteren (MVV 58), en Rumpt

Rhelico). Verder wordt de straatverlichting gaandeweg omgezet naar zuiniger led-lampen.

De gemeente heeft zich ten doel gesteld om te voldoen aan de wet Banenafspraak om de duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Eind 2017 zouden er minimaal 3,8 garantiebanen moeten zijn gerealiseerd.

De kosten voor Jeugd GGZ zijn fors en B en W vinden het de moeite waard om te onderzoeken hoe deze kosten teruggebracht kunnen worden, zonder daarbij de kwaliteit van zorg aan te tasten. Met een proef met een praktijkondersteuner voor huisartsen die in jeugd-GGZ wordt ingezet, kan meer aan preventie en vroegsignalering worden gedaan. Resultaat moet zijn dat er later minder of geen zware zorg nodig is.

Het volledig afschaffen van betaald parkeren blijkt financieel niet haalbaar, terwijl het college juist parkeren beter mogelijk wil maken. Er wordt komend jaar, wanneer de raad het goedvindt, 50.000 euro aan uitgegeven. Dus worden de maximale parkeertijden verlengd, het tarief in heel Geldermalsen gaat naar 60 cent per uur, parkeren op het Coöpterrein wordt gratis en betalen achteraf middels een app wordt ingevoerd. En als kers op de taart: er worden minder bonnen geschreven.

De schuldhulpverlening moet professioneler: er komen jaarlijks meer mensen aankloppen bij de gemeente. Daar wordt met extra uren iets aan gedaan. En er wordt opgeknapt aan de niet-commerciële dorpshuizen. De Rehobothschool tenslotte krijgt een 22ste lokaal: het aantal leerlingen groeit fors.

De eerste behandeling van de Kadernota is 14 juni in de raadscommissie Bestuur en Middelen.