• Fernando Bot

Geldermalsen en Neerijnen tarten Veiligheidsregio

GELDERMALSEN De Veiligheidsregio wil in zowel de kazerne van Neerijnen als van Geldermalsen de tweede tankautospuit weghalen. De raden van Geldermalsen en Neerijnen willen zelf de twee wagens operationeel te houden. De kans dat het gaat lukken, is niet groot. Maar de raden willen er alles aan gedaan hebben om de auto's te behouden.

door Wim Timmermans

De Veiligheidsregio schrapt in haar Brandweerzorgplan in twee kazernes in Geldermalsen en Neerijnen een tweede tankautospuit. Ze blijven wel als oefenauto in de kazerne staan, maar worden niet meer ingezet. De veiligheidsregio zet in op het wettelijke niveau van veiligheid, dat lager is dan tot nu toe gebruikelijk in de twee gemeenten. Op initiatief van de vrijwillige brandweer en beide gemeenteraden hebben de twee burgemeesters alles in het werk gesteld om de wagens te behouden. Tevergeefs. De Veiligheidsregio geeft geen krimp.

En nu lag er in beide gemeenteraden een onderling afgestemd initiatiefvoorstel van Petra van Kuilenburg (GN) en Jos Rietbergen (LG) om de tweede tankautospuit dan maar gewoon zelf te betalen en operationeel te houden. Een ultieme poging.

GEEN STEUN TWEE FRACTIES De CDA- fracties in beide gemeenten en de fractie van VN steunden het initiatiefvoorstel niet. Wouter Kurpershoek (VN) was er niet van overtuigd dat het veiliger zou worden met de tweede auto. Het was ook nog maar de vraag of de tankautospuit wel zou worden ingezet. En burgemeester Harry de Vries had eerder nadrukkelijk aangegeven dat hij nog steeds kon instaan voor de veiligheid van de burger. Ook Adriaan Hakkert (CDA) zat op die lijn. Wat hem betreft leidde het voorstel tot extra kosten voor de burger zonder noodzaak.

WORSTELING De voorstanders in beide gemeenten getuigden van een worsteling tussen gevoel en verstand. Ze waren zich er goed van bewust dat het zelf bekostigen van de tweede tankautopspuit heel lastig zou worden. Jos van Maanen (SGP) gaf aan dat zijn partij desondanks voor stemde. Hij wilde uiting geven aan het gevoel dat onder de bevolking leeft: „Ik stem vandaag als volksvertegenwoordiger." Ed Goossens (DB) was boos: „Wij zitten gegijzeld in een verplichte samenwerking met 16 gemeenten." Ook Frank Broedelet (VVD) was emotioneel: „De veiligheid gaat achteruit. Als we dat niet willen, moeten we gewoon besluiten zelf die tweede tankautospuit bekostigen. Als we dan door de Veiligheidsregio overruled worden, dan zij dat maar zo."

EXTRA SPECIALITEITEN Een aanvankelijk door twijfel verscheurde Lourens van Bruchem stelde: „Onze brandweer gaat ervan uit dat ze zo'n tweede wagen nooit operationeel krijgen. De Veiligheidsregio laat hem per definitie staan." Hij pleitte ervoor in te zetten op extra specialiteiten, zoals een blusboot of een schuimblusser. Maar dat werd door Jos Rietbergen afgewimpeld: „Dat gaat ten koste van andere korpsen. Het gaat nu over de tweede auto."

Jan de Geus (D66) sprak over „een gigantisch dilemma. Onze vrijwillige brandweer levert fantastisch werk en heeft een goed beeld van wat nodig is. Aan de andere kant staan de computermodellen van de Veiligheidsregio. Praktijk versus theorie." De partijen vinden wel dat de steun en instemming van de veiligheidsregio voor de investering belangrijk is.

FLES WIJN Loco-burgemeester Ronald van Meygaarden, die de zieke Jeroen Staatsen verving, en burgemeester Harry de Vries adviseerden de raden het voorstel niet te steunen. Harry de Vries: „Als u dit aanneemt, moet ik eerst naar de provincie om toestemming te krijgen voor deze grote Westbetuwse uitgave. Dat wordt lastig. En als dat al lukt, geef ik u op een briefje wat de veiligheidsregio ervan zal vinden. De auto zal hoogstwaarschijnlijk niet ingezet worden. Maar ik zal er samen met Jeroen Staatsen alles aan doen om dit besluit uit te voeren. Ik trakteer u allemaal op een fles wijn als de Veiligheidsregio omgaat."

De raden stemden toch in met het voorstel. De burgemeesters gaan nu nogmaals aan de bak. Maar de kans op succes is klein. Het is waarschijnlijk vooral een signaal. De kans dat Harry de Vries zijn wijnvoorraad moet aanspreken, is niet groot.